Списание Актив
 • Тема на броя:
  ТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА СТРОЕЖИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ. автор: Анастасия Матова-Головина

  Виж повече

 • АДМИНИСТРАТИВНО И СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ЗАГУБИТЕ ОТ БРАК В ПРОИЗВОДСТВОТО.автор: Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ДДС за доставки на услуги за превоз и транспортна обработка на стоки . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Избягване на международното двойно данъчно облагане. автор:Илия Николов

  Международното двойно данъчно облагане има ясно изразен отрицателен ефект върху всички форми на международно сътрудничество. То става все по-актуален проблем при постоянно разширяващото се икономическо, търговско, културно, научно, спортно и др. сътрудничество между държавите и при осъществяването на интеграционните процеси. Нашите фирми увеличават постоянно икономическите си взаимоотношения с чужди фирми. Откриват се клонове, филиали и други стопански обекти в чужди страни. Чуждестранни фирми откриват такива обекти у нас. Наши работници и специалисти увеличават присъствието си в чужбина. Окончателното облагане на личните доходи според нашия данъчен закон се извършва в България, независимо от облагането на дохода при източника на получаването му. Данъчната независимост и юрисдикция на реализираните доходи на съответната територия създава възможности за двойно данъчно облагане и ощетява данъчните субекти. Същност на международното двойно данъчно облагане Международното двойно данъчно облагане /МИДО/ се явява в случаите, когато всяка държава подлага на данъчно облагане един и същ данъкоплатец, за един и същ доход, реализиран от него в рамките на един и същ отчетен период. Двойното облагане е сериозна пречка в развитието на двустранните икономически отношения. Негативният ефект от двойното данъчно облагане се отразява сериозно върху външнотърговското, промишленото, финансовото и другите форми на двустранно или многостранно сътрудничество между държавите. Двойното облагане създава сериозни пречки за свободното движение на капитали, както и за размяната на стоки, технологии и услуги, като по този начин затруднява стопанския оборот между тях. Затова двойното данъчно облагане е сериозен проблем за всяка държава, тъй като създава финансови утежнение, нестабилност и несигурност в инвестиционния климат между тях. Във фискален аспект МДДО намалява възможността за осигуряване на стабилни данъчни приходи от отделните държави. В този смисъл МДДО е една от основните причини за липата на интерес и стимули за насърчаване на инвестиционното сътрудничество между държавите. Негативните последици на двойното данъчно облагане все по-настойчиво се отчитат и алармират от напредналите в икономическо отношение държави още през 30-те години на миналия век. Търсят се различни начини за отстраняването му от международната данъчна практика.

 • Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И С ФИКСИРАН ПАДЕЖ . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Ползване и обезщетяване на платените годишни отпуски. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОБИЧАЙНИ СЪБИТИЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 6/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв