Списание Актив
 • Тема на броя:
  ТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ НА СТРОЕЖИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД.автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ. автор: Анастасия Матова-Головина

  Виж повече

 • АДМИНИСТРАТИВНО И СЪДЕБНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ЗАГУБИТЕ ОТ БРАК В ПРОИЗВОДСТВОТО.автор: Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ДДС за доставки на услуги за превоз и транспортна обработка на стоки . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Закрила при уволнение може да бъде предвидена в колективен трудов договор. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Избягване на международното двойно данъчно облагане. автор:Илия Николов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА И С ФИКСИРАН ПАДЕЖ . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Ползване и обезщетяване на платените годишни отпуски. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОБИЧАЙНИ СЪБИТИЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Теодора Рупска

  Селскостопанската дейност е в много по-голяма степен зависима от неблагоприятни природни явления като наводнения и градушки. Освен това биологичните активи, които се управляват от селскостопанските предприятия са живи организми и могат да станат жертва на различни болести. В резултат на това в селскостопанските предприятия се реализират загуби. Обикновено счетоводното им отчитане е проблем за счетоводителите, тъй като то е свързано и с прилагането на данъчни закони. В настоящата статия ще разгледаме няколко случая, които може да станат факт в селскостопанското предприятие и тяхното счетоводно и данъчно третиране. 1. Погинали посеви вследствие на природно бедствие Съгласно приложимите от аграрните предприятия счетоводни стандарти СС 41 Селско стопанство и МСС 41 Земеделие, посевите от зеленчуци, групирани в масив са биологични активи (определението за биологичен актив е, че това са живи растения и животни). Цитираните стандарти изискват биологичните активи да се оценяват по справедлива цена (стойност), намалена с разходите за продажби, когато тя е надеждно измерена. Тъй като все още в нашата страна няма активен пазар на такива биологични активи, а и другите бази за изчисляване в случая може да се окажат ненадеждни, може да се оценяват по себестойност (по съответната сметка Разходи за зеленчукопроизводство, Разходи за производство на дини и т. н.) При настъпило природно бедствие (градушка, наводнение), биологичните активи са погинали или са силно увредени, така че не може да се използват по предназначение - получаване на реколта. За този факт следва да се състави документ (протокол) от комисия, която е установила щетите върху биологичните активи. Тези активи се бракуват, като се съставя акт (протокол).За бракуването на биологичните активи, които не са застраховани, следва да се запише в счетоводните регистри: Д-т с/ка Други разходи (или Извънредни разходи) К-т с/ка Разходи за основната дейност Ан. с/ка Разходи за растениевъдство Ан. с/ка Разходи за производство на дини За да няма оспорване от страна на данъчните власти, следва в състава на материални запаси да се включат като краткотраен биологичен актив и посевите на зеленчуци, дини и другите нетрайни насаждения, които се отглеждат в съответната селскостопанска кооперация. Аргументите за това са, че те са биологични активи с кратък биологичен цикъл (до 1 календарна година).

Брой: 6/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68781 лв
1 GBP = 2.19023 лв