Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СУАП И ЗА ФЮЧЪРС . автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ВНОС. автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Изменения на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛИЧНО ТРУДОВО ДЕЛО НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Може ли бащата да получава обезщетение за бременности раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи - проект за промяна регламентацията на използваните методи на амортизация. автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Осигуряване и данъчни задължения на пенсионер с намалена работоспособност, работещ по граждански договор. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ. автор: Евгени Рангелов

  Доставките, извършвани от регистрирани по ЗДДС лица, се документират с данъчни документи: фактури и протоколи. Не се допуска коригиране на издадени данъчни документи чрез поправки. Предвиден е специален ред за поправки и корекции, а именно: -допуснати грешки във фактури или промяна на данъчната основа се коригира с дебитно или кредитно известие, а при разваляне на доставка се издава кредитно известие; -при промяна на данъчна основа или разваляне на доставка за която е издаден протокол, се издава нов протокол с реквизитите по чл. 117, ал. 4 от ЗДДС; -когато се установи, че данъчни документи са погрешно издадени, и те вече са отразени в данъчните регистри, освен анулиране на документите се съставя и протокол с реквизитите по чл. 116, ал. 4 от закона. Най-често в практиката се издават дебитни и кредитни известия, поради промяна на данъчната основа на издадена вече фактура или поради разваляне на сделка и връщане на аванс по доставката. Затова тяхното счетоводно отчитане представлява специален интерес за практиката. А. Отчитане на дебитно известие Дебитно известие се издава при допусната грешка във фактурата и при промяна на данъчната й основа. Обикновено издаването на дебитно известие не създава затруднения. Достатъчно е да се попълнят правилно реквизитите на известието, а те са реквизитите за фактурата, посочени в чл. 114 от закона, плюс допълнителните реквизити по чл. 115, ал. 4. Известието трябва да се издаде в 5-дневен срок от възникване на обстоятелството, свързано с изменението на данъчната основа. Дебитно известие се издава при увеличение на данъчната основа. Счетоводните записвания за дебитното известие не се различават от тези за данъка по фактурата. То се отразява в дневника за продажбите по общия ред.

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2013 г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правила за предотвратяване конфликт на интереси при лица, заемащи публични длъжности. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите. автор:гл. ас. д-р Емилия Вайсилова

  Виж повече

 • Условия за изплащане на трудово възнаграждението за първите три работни дни от болничния лист, определяне на размера и подаване на данни за изплатеното възнаграждение . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

Брой: 4/4.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв