Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Допустими удръжки от трудовото възнаграждение. автор: Жанет Богомилова

  Първи казус: Работник отправя предизвестие за прекратяване на трудовия договор, което не иска да отработи. Той има право да получи трудово възнаграждение за предходния месец и обезщетение за неизползван платен отпуск. Може ли от тези суми да бъде удържано дължимото от работника обезщетение за неспазено предизвестие? Д.К., Пазарджик Отговор на първи казус: В описания случай отговорът е, че от трудовото възнаграждение и обезщетението за неползван платен годишен отпуск работодателят може да удръжи обезщетението за неспазено предизвестие само със съгласието на работника или служителя. Най-добре е страните да оформят в писмен документ съгласието си за прихващането на сумите. Така при проверка от инспекцията по труда работодателят ще може да докаже, че законосъобразно е направил удръжката. Втори казус: Уволниха ме дисциплинарно работник. Дължат ми обезщетение за неползван платен годишен отпуск, но твърдят, че аз пък трябвало да им изплатя една брутна заплата при уволнението. Вярно ли е това? Могат ли да задържат парите, които ми дължат без мое съгласие? Л.Д., Бургас Отговор на втори казус: Според чл. 221, ал. 2 от Кодекса на труда при дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение. Работодателят обаче не може да направи удръжка на тази сума без ваше съгласие и да я прихване от парите, които ви дължи като обезщетение за неползван платен годишен отпуск. От трудовото възнаграждение може да се правят удръжки без съгласието на работника или служителя само в случаи, изрично посочени в чл. 272 от Кодекса на труда. Така от заплатата могат да се удържат: получени аванси; надвзети суми вследствие на технически грешки; данъци, предвидени по специални закони; осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя и суми по запори, наложени по съответния ред. Работодателят може да удържи от заплатата и суми за осъществяване на ограничена имуществена отговорност, но само ако работникът или служителят в 1-месечен срок от връчването на заповедта за налагането й не е оспорил писмено нейното основание или размер. В този случай работодателят е длъжен да спазва ограниченията, посочени в закона.

 • ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ - СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗКПО. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Кои лица подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪКА УДЪРЖАН ВЪРХУ ТЯХ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор:Гл. ас. д-р Венцислав Вечев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПУТ ОПЦИЙ. автор:проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя и дължими обезщетения. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ПРЕОТСТЪПВАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ТРЗ - Трудовите възнаграждения (Консултации по въпроси и казуси от практиката). автор : Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 3/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв