Списание Актив

ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

Допустими удръжки от трудовото възнаграждение. автор: Жанет Богомилова

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ - СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ. автор: Теодора Рупска

С настоящата статия целим да изследваме дългосрочните инвестиции в облигации като обект на счетоводно отразяване. За постигане на поставената цел ще изясним същността им, ще изследваме подходите за отчитане на приходите от тях и ще представим модели на счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия (НСФОМСП). Част от дългосрочните инвестиции на предприятието могат да бъдат под формата облигации. Те може да бъдат издадени от държавата или от частни предприятия (в повечето случаи регистрирани като акционерни дружества). Счита се, че инвестирайки в облигации инвеститорът във всички случаи и независимо от финансовия резултат на дружеството ще получи доход под формата на лихва, платена от емитента. За разлика от доходите от акции, които са свързани с получения финансов резултат на акционерното дружество за конкретния отчетен период, доходите по облигациите са фиксирани и в тази връзка се счита, че получаването им е по-сигурно. Някои автори считат, че закупуването на облигации от дадени предприятия изразява тяхното "намерение за финансиране на сектори (отрасли) на националната икономика." Това е възможно, ако закупилото облигации предприятие е свързано по някакъв начин с емитента - например той е негов доставчик.

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ. автор: Любка Ценова

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗКПО. автор: проф.Костадин Иванов

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. автор: Валентина Василева

Кои лица подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. автор: Румяна Станчева

МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДАНЪКА УДЪРЖАН ВЪРХУ ТЯХ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор:Гл. ас. д-р Венцислав Вечев

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПУТ ОПЦИЙ. автор:проф.Стоян Дурин

Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил. автор: Лиляна Панева

Прекратяване на трудовия договор от работодателя и дължими обезщетения. автор: Аспасия Петкова

ПРЕОТСТЪПВАНЕ, ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. автор:Цветан Станкулов

ТРЗ - Трудовите възнаграждения (Консултации по въпроси и казуси от практиката). автор : Гошо Мушкаров

Основна тема: ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ: ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

Брой: 3/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58418 лв
1 GBP = 2.24074 лв