Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • В случай на болничен по време на командировка в друга държава-членка на ЕС какво обезщетение се дължи на служителя, кой и как го изплаща?автор: Георги Желев

  Виж повече

 • ГОДИШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДАНЪЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ЕФЕКТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКИТЕ И ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Длъжен ли е пенсионерът в България да се осигурява във фондовете на ДОО?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА. автор: Анна Стоянова

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАКТИКАТА КЪМ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ. автор:Гл. ас. д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Какви осигурителни задължения имат осигурителите при отмяна на уволнение на работник или служител като незаконно. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой и при какви условия може да бъде уволнен при сключване на договор за управление. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • МСФО12ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Анастасия Матова - Головина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОДХОДИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор:Диана Петрова

  Виж повече

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ДЪЛЖИМИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. автор: Аспасия Петкова

  Общите основания за прекратяване на трудовия договор са установени в чл. 325 и чл. 331 КТ. При тях прекратяването не се извършва само по едностранната воля на една от страните, както е при другите основания - на работника или служителя - по чл. 326 и чл. 327 КТ, или на работодателя - по чл. 328 и чл. 330 КТ. Общото основание за прекратяване е резултат на съгласуване на волята на страните или изразява събития или обстоятелства, които правят неизбежно и за двете страни прекратяването на трудовия договор.Страните не си дължат предизвестие и не се дължи обезщетение за недадено предизвестие, защото или знаят за прекратяването на трудовия договор, или причината за прекратяването е неизбежна и е извън волята и желанието на двете страни. В зависимост от вида на трудовия договор, общите правила за прекратяването му се разделят на две групи: 1. Основания за прекратяване на безсрочните и срочните трудови договори: чл. 325, т. 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 и чл. 331 КТ; 2. Основания за прекратяване само на срочните трудови договори: чл. 325, т. 3, 4 и 5 КТ. Общи основания за прекратяване на безсрочните и срочните трудови договори Взаимно съгласие ( чл. 325, ал. 1, т. 1 ) Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на страните ще е налице тогава, когато двете страни постигнат съгласие относно бъдещото основание за прекратяване на договора. Взаимното съгласие като основание за прекратяване на договора се състои от волеизявленията на работника или служителя и на работодателя. Двете волеизявления трябва да бъдат ясно изразени. Когато едната страна желае трудовия договор да бъде прекратен по взаимно съгласие, а другата страна иска договорът да бъде прекратен на друго основание, той не може да бъде прекратен по взаимно съгласие. Двете волеизявления могат да бъдат изразени в един общ писмен акт, подписан от двете страни, но могат да бъдат и в отделни актове, като единият представлява предложение, а другият - приемане на предложението за прекратяване на трудовия договор. Инициативата за прекратяване на трудовия договор може да изхожда както от работника или служителя, така и от работодателя. Вземането на отношение по направеното предложение трябва да стане в 7-дневен срок от получаването му, като за първи ден се брои деня, следващ деня на получаването му. Ако другата страна не се произнесе изрично в 7-дневен срок, смята се, че предложението не е прието и трудовият договор не се прекратява. Трудовият договор се прекратява от момента, в който страната, която е направила предложението е узнала за приемането му. Ако предложението е направено от работника или служителя, а работодателят не го приеме, работникът или служителят може да го прекрати с предизвестие по чл. 326 КТ. Ако пък предложението е направено от работодателят, а работникът не го приеме, той може да предприеме прекратяване на някое от основанията с предизвестие или без предизвестие ( чл. 328, ал. 1, чл. 330 КТ ), стига да е налице съответно основание за това.

 • ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО КОЙ ПОДАВА И В КАКЪВ СРОК ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО З К П О. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Приложение на ЗДДС за доставките на туроператори. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 10/10.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.67595 лв
1 GBP = 2.18663 лв