Списание Актив
 • Тема на броя:
  МСФО11СЪВМЕСТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТ ИЛИ ПОДОБРЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ОТДАДЕНИ ИЛИ НАЕТИ ПОД НАЕМ.автор: Анастасия Головина

  Виж повече

 • Данъчно и счетоводно третиране при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Източници на информация за изчисляването на показателите за рентабилността на фирмата. автор: Марин Гълъбов

  Преди да пристъпим към анализа на рентабилността е необходимо да изясним какво представлява рентабилността. Тя е финансовия резултат, за чието постигане са изразходвани единица разходи (1 или 100 лв. или друга парична единица) или са ангажирани единица ресурси (средна наличност) т.е. 1 или 100 лв. (или друга парична единицза) или финансовия резултат постигнат благодарение на единица приходи (1 или 100 лв. или друга парична единица). Тоест, налице е рентабилност на база разходи, на база ресурси и на база приходи. Формулите за изчисляване на величините на рентабилността са: Финансов резултат Финансов резултат Рентабилност = ------------------------------- (1) Рентабилност = ---------------------------- (2) Разходи Ресурси (средна наличност) Финансов резултат Рентабилност = ------------------------------- (3) Приходи Ако в числителите и знаменателите на формулите присъстват финансови резултати в левове, ресурси (средна наличност) в левове и приходи в левове, то чрез тези формули се изчислява финансовия резултат, в който е вложен 1 лв. разходи или за чието постигане е ангажиран 1 лв. ресурси (средна наличност) или който се реализира благодарение на 1 лв. приходи. Ако посочените съотношение са умножени с числото 100, тогава получените величини ще показват финансовия резултат, в който са вложени 100 лв. разходи или за който са ангажирани 100 лв. ресурси (средна наличност) или който се реализира благодарение на 100 лв. приходи. Ще посочим някои показатели за измерване на рентабилността и източниците на необходимата информация за изчисляване на техните величини.

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЧРЕЗ ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ПРИХОДИ (ДОХОДИ) И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор: Диана Петрова

  Виж повече

 • СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв