Списание Актив
 • Тема на броя:
  МСФО11СЪВМЕСТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. автор: Даниела Дурина

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТ ИЛИ ПОДОБРЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ОТДАДЕНИ ИЛИ НАЕТИ ПОД НАЕМ.автор: Анастасия Головина

  Виж повече

 • Данъчно и счетоводно третиране при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Източници на информация за изчисляването на показателите за рентабилността на фирмата. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЧРЕЗ ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР. автор: Теодора Рупска

  В настоящата статия ще предложим модели на счетоводно отчитане на придобиване на трайни насаждения чрез сключване на лизингов договор. Тъй като съществуват съществени различия, както от юридическа гледна точка така и от счетоводна при третирането на отделните видове лизинг, в статията по отделно са представени модел на отчитане на финансов лизингов договор и на оперативен лизингов договор сключен за млади трайни насаждения. 1.Модел на отчитане на лизингов договор класифициран като финансов лизинг Лизинговият договор е споразумение, по силата на които наемодателят предоставя на наемателя срещу еднократно плащене или серия от плащания /наем/ правото на ползване на определен актив за договорен срок. При финансовия лизинг наемодателят прехвърля на наемателя в значителна степен всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. Самото право на собственост може да бъде или да не бъде прехвърлено. Кой договор за лизинг може да се определи като финансов е определено в МСС 17 Лизинг и в СС 17 със същото заглавие. Класифицирането на договора става на базата на подробно представени в посочените стандарти критерии. Ако в последствие настъпи някаква промяна в условието на договора той може да се класифицира отново - т. е. налице е възможност финансов лизингов договор в последствие да бъде класифициран като оперативен и обратното. Интерес от теоретико-практическо естество, при разглежването на лизинговите договори за млади трайни насаждения, е въпросът как да се подходи към земята на която те са засадени. Считаме, че трябва да се приложат основанията за заключения към МСС 17 Лизинг, в които става дума за сключени лизингови договори за земя и сгради. Там се налага изводът, че земята и сградата се отчитат като отделни активи при сключен за тях лизингов договор, с изключение на случая, при който стойността на замяна е незначителна. Значителността се определя от нормалните разпоредби за същественост. По аналогичен начин следва да се подходи и когато става дума за лизингов договор за трайни насаждения.

 • ПРИХОДИ (ДОХОДИ) И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор: Диана Петрова

  Виж повече

 • СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв