Списание Актив
 • Тема на броя:
  МСФО11СЪВМЕСТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. автор: Даниела Дурина

  Този стандарт се занимава с установяването на принципите за финансовото отчитане при инвеститорите, участващи в съвместни споразумения. Изисква се страните да определят вида на споразумението, в което участват, чрез преценка на възникващите от това споразумение права и задължения. Съвместно споразумение е споразумение, в което две или повече страни имат съвместен, общ контрол. Това споразумение има следните характеристики: - Страните са обвързани чрез договорно споразумение; - И това споразумение дава на страните съвместен контрол. Съвместният контрол е договорено споделено притежание на контрол на споразумение,,което съществува само когато решенията относно дейностите изискват единодушно съгласие между участващите страни. Не всички участващи в съвместно споразумение могат да имат съвместен контрол, така че трябва да се прави разграничение между тях. Интересно е, че стандартът допуска, че е възможно споразуменията да не са задължително в писмена форма, макар това да е слабо вероятно. Обикновено споразумението включва: - Цел, дейност и срок; - Начин на избиране на управляващи; - Процес на взимане на решение, права на глас; - Капитал и други допълнителни вноски, изисквани от участващите страни; - Начин на споделяне на активи, пасиви, приходи, разходи и печалби или загуби. Съществуват два вида съвместни споразумения - съвместна дейност и съвместно предприятие. Съвместна дейност е съвместно споразумение, при което страните имат права върху активите и задължения по пасивите, свързани със споразумението. Страните се наричат съвместни оператори и съвместно опериращи. Съвместно предприятие е съвместно споразумение, при което страните имат права върху нетните активи по споразумението. Преценката върху какво имат контрол страните, за да се определи вида на споразумението, се прави като се вземе предвид законовата форма на споразумението и условията, както и други факти и обстоятелства. От особено значение е дали съвместното споразумение води до структуриране на ново предприятие - това почти сигурно представлява съвместно предприятие, а не съвместна дейност. И в този случай има изключения, като те отново се отнасят до преценката върху какво има права инвеститорът - върху активи и пасиви в новоструктурираното предприятие, или върху нетните му активи.

 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТ ИЛИ ПОДОБРЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ОТДАДЕНИ ИЛИ НАЕТИ ПОД НАЕМ.автор: Анастасия Головина

  Виж повече

 • Данъчно и счетоводно третиране при разпределение на ликвидационен дял и дивидент. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Източници на информация за изчисляването на показателите за рентабилността на фирмата. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЧРЕЗ ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР. автор: Теодора Рупска

  Виж повече

 • ПРИХОДИ (ДОХОДИ) И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ. автор: Диана Петрова

  Виж повече

 • СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв