Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ОБРАТНИЯ ЛИЗИНГ ПРИ ПРОДАВАЧА - ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ. автор:Д.р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ СДЕЛКИ ОТ БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор:Анастасия Головина

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА БАНКОВИ ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ.автор: Георги Петков

  В последните години се появиха и наложиха на пазара за финансови услуги като удобен и адекватен начин на безналично разплащане по банков начин с кредитни и дебитни банкови карти. Предприятията и физическите лица, които са ползватели на този сравнително нов и прогресивен начин на банковите услуги по разплащания с банкови карти, могат да се възползват от два вида карти - банкови кредитни или дебитни карти І. Дебитни банкови карти - това е по-разпространеният вид банкови карти в България. Характерното за този вид банкови карти е, че с тях могат да се извършват разплащания до наличността на паричните средства по сметка на клиента. За целта клиентът задължително трябва да има разкрита банкова сметка, която обикновено е разплащателна сметка по смисъла на Наредба № 3 от 16.07.2009 год. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. Тази разплащателна сметка, открита на името на титуляра, независимо от това дали същият е физическо или юридическо лице, следва да е захранена с необходимата сума за извършване на безналичните разплащания с банкова дебитна карта. Характерното за този тип услуга е, че наличността по банковата разплащателна сметка на титуляра, се подава задължително по електронен път на обслужващата организация за банкови разплащания с дебитни карти. Официално за България тази организация е Борика - Банксервиз АД. Независимо от това обаче обслужването на подобни трансакции може да се извършва и от други обслужващия организации, например дружества към съответната банкова институция, които ползват специален софтуер само за определен брой и вид клиенти на конкретна банка. Към ОББ АД има създадено такова дружество, което е лицензирано да извършва услуги като оператор на платежна система за разплащания с банкови карти. Важно е да се отбележи, че търговските банки в България издават дебитни и кредитни карти с местен и международен достъп, тъй като същите ползват услугите на големи международни картови организации. По този начин издадените в България дебитни и кредитни карти могат фактически да бъдат използвани както на територията на България, така също и извън страната. При издаването на банкова дебитна карта в полза на физическо лице или предприятие не се изискват допълнителни условия, освен подписването на договор между банковата институция - издател на банковата карта и лицето - получател на услугата. На практика при предприятието към момента на сключване на договора за банково обслужване с дебитна карта не следва да се извършват никакви счетоводни записвания с изключение на разходите за банкови такси по издаването на дебитната банкова карта и сумата за захранване на откритата разплащателна сметка на дружеството.

Брой: 6/6.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв