Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ОБРАТНИЯ ЛИЗИНГ ПРИ ПРОДАВАЧА - ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ. автор:Д.р Иван Златков, регистриран одитор

  Лизинговите договори получават все по-широко разпространение при пазарната икономика. По своята същност те съчетават в една обща сделка продажбата или предоставянето за ползване на даден актив с отпускането на кредит. Само че не кредитът се отпуска не в парична форма а във формата на непарични активи, обикновено дълготрайни. Когато даден актив се отпуска за временно ползване и не е свързан с прехвърляне на собствеността от лизингодателя на лизингополучателя, на лице е оперативен лизинг. А ако резултатът от това предоставяне на правото на ползване е прехвърляне на собствеността върху активи в края на периода за ползване на актива, при изпълнение на определени условия от лизингополучателя, това представлява договор за финансов лизинг. Това са два различни вида лизингови договори, които се отчитат счетоводно по различни правила. Тези правила са определени в МСС 17 Лизинг и СС 17 Лизинг. Правилата за отчитане на различните видове лизингови договори при двете страни на сделката - при лизингодателя и при лизингополучателя са добре известни на читателите, защото се прилагат отдавна. Има обаче един специфичен случай на лизингов договор. Това е договорът за продажба с обратен лизинг. Той се използва по-рядко и поради това не е толкова известен и не се познава добре от някои счетоводители. Предмет на нашият коментар в настоящата разработка ще бъде счетоводното отчитане на продажбите с обратен лизинг.

 • ОТЧИТАНЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ СДЕЛКИ ОТ БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор:Анастасия Головина

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА БАНКОВИ ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ.автор: Георги Петков

  Виж повече

Брой: 6/6.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв