Списание Актив
  • Тема на броя:
    НОВОСТИ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИ ОТ НАЕМИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

    В края на 2010 година бяха направени изменения и допълнения в редица данъчни закони, в това число и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Една от промените е в начина на удържане и внасяне на авансов данък върху доходите от наеми или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или на имущество, който данък е дължим на местни физически лица. Промяната е обнародвана в "Държавен вестник", член 94 от 2010 година. В какво се изразява тази промяна? Когато наемателят е предприятие (по смисъла на член 1-ви, алинея 2-ра от Закона за счетоводството) или е самоосигураващо се лице (нотариус, адвокат, медицински специалист или друго самоосигуряващо се лице, което е наело помещение от местно физическо лице), авансовото облагане се извършва от платеца на дохода, т.е - от наемателя. Когато наемателят не може да бъде дефиниран като предприятие или като самоосигуряващо се лице, се запазва съществуващата и до сега практика - тримесечно самооблагане на наемодателите - местни физически лица. Така, в член 44, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) е определено, че когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или на имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му (на наема) . В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя , като облагаемият доход (определен по реда на член 44, ал. 1-ва от разглеждания закон) се умножава по данъчната ставка - 10 на сто. Тази промяна в начина на авансово облагане на доходите от наем при посочения по-горе случай, поставя и някои въпроси за счетоводното отчитане на начисляването и внасянето на наема и на данъка. В случаите, когато наематели са предприятия, те са задължени да водят счетоводство, като прилагат двустранно счетоводно записване. По-редки са случаите, при които предприятията имат право и са избрали да прилагат едностранно счетоводно записване.

Брой: 2/2.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68781 лв
1 GBP = 2.19023 лв