Списание Актив
 • Тема на броя:
  ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Годишна корекция на данъчен кредит при инцидентна освободена доставка. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2011 г. / характеристика,особености,нови моменти /.автор:Костадин Иванов

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИ ЗА ФОНД "ГВРС" 2011 КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 г.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Инспекцията по труда, НАП и НОИ извършват проверка дали работодателят действително е преустановил дейността си.автор:Жанет Богомилова

  Въпрос: Наеха ме на работа от чужда фирма по трудов договор преди две години. Преди няколко седмици шефът каза да си ползваме отпуските, че нямаме заявки за работа засега и замина за чужбина уж за няколко дни. Оттогава нямаме вести от него и не може да бъде намерен нито по телефона, нито на адреса на офиса, който ползваше в България. С колегите подозираме, че няма да се върне - той е чужденец. Искам да си прекратя трудовия договор, но няма кой да го направи от страна на фирмата. Също така няма кой да оформи трудовите книжки на мен и колегите, за да си търсим друга работа. Какво можем да предприемем? Л.Д., София Отговор: Случаи, подобни на описания, зачестиха по време на икономическата криза в страната и тъй като наистина нямаше нормативно решение, се наложи законодателят да уреди проблема с промени в Кодекса на труда. Така че към настоящия момент вече можете да подадете заявление за прекратяване на трудовите договори до Инспекцията по труда. От 30 юли 2010 г. Инспекцията по труда е оправомощена от закона след проверка да прекратява трудовите договори на работниците и служителите в тези случаи и да оформя трудовите им книжки. При осъществяване на контрола по спазване на трудовото законодателство контролните органи констатират значителен брой случаи, при които работници и служители не могат да уредят законосъобразно трудовите си правоотношения и са възпрепятствани да упражнят трудовите си права. Най-честата причина за това е преустановяването на дейността на работодателя по такъв начин, че не съществува възможност работниците и служителите да прекратят трудовото си правоотношение. В повечето случаи така постъпват чуждестранни фирми, които преустановяват дейността си и физическите лица, които ги представляват и ръководят, напускат страната, без да уредят трудовите отношения на работниците и служителите в предприятието и без да оформят документите, удостоверяващи техния трудов и осигурителен стаж, осигурителния им доход и т.н. При това работодателите изчезват и не могат да бъдат открити нито на адрес в България, нито пък в чужбина, както е в описания случай. При това положение законодателят въведе ново основание за прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие с промени в Кодекса на труда, приети през месец юли 2010 г. Така се уреждат именно случаите, когато работодателят е преустановил дейността си и не може да бъде открит на оставения от него адрес.

 • Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1.1.2011г.автор:Павлина Бакалова

  Виж повече

 • ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Промените в ЗДДС в сила за 2011 г. автор:Валентина Василева

  Виж повече

Брой: 1/1.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв