Списание Актив
  • Тема на броя:
    СИСТЕМА НА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ. автор: Проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор

    Всяко предприятие може да бъде характеризирано с извършваните разходи за осъществяване на неговата дейност. А както е известно разходите представляват изразходване на жив и обществен труд. Те са съвкупност от пренесени и създадени стойности. Пренесените стойности са адекватни на амортизациите на амортизируемите активи, на провизиите на провизируемите активи, на стойността на изразходваните материали и на получените услуги. Създадените стойности се измерват с начислените суми за заплати и за осигуровки. Съгласно постановките на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) разходите се определят или като намаление на активи, или като увеличение на задълженията, на пасивите. Това означава, че намалението на един актив винаги се превръща в разходи или той се заменя с друг актив. Разходите имат различна природа на възникване, на появяване. Те възникват едновременно със създаването на предприятието под формата на разходи по управлението и разходи по осъществяване на дейността. Много може да се пише за разходите. Ние обаче, ще интерпретираме основни проблеми на създаване на съответната система на отчитане на разходите. Системата на отчитане на разходите ще зависи от много фактори от организационно и технологично естество. Стойностния размер на разходите и главно стойността на производствените разходи зависи предимно от външни фактори - цени, инфлационни процеси, отдалеченост на доставчиците и други. Организацията на отчитането на разходите в предприятието е свързана със синтетичното и аналитичното отчитане. Нашето внимание ще бъде насочено главно към организацията на синтетичното отчитане. Основната ни цел е да се проследи "разходо - потока" чрез използване на системата от синтетични сметки. Там където е необходимо ще акцентираме вниманието си и към системата на аналитичното отчитане. Няма да интерпретираме разходите за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи, разходи за бъдещи периоди и разходи за сметка на отделни програми и фондове.

Брой: 12/12.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.92163 лв
1 GBP = 2.31758 лв