Списание Актив
  • Тема на броя:
    ОПОВЕСТЯВАНЕ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА. автор:Доц. д-р Христина Колева, регистриран одитор

    Тази тема е болезнена за разговор с ръководителите на предприятията. Твърде често те са и собственици на тези предприятия. Поради тази причина понякога не са изключени моменти на некомфортност при взаимоотношенията, предизвикана от нежеланието им при изготвянето на финансовите отчети да се оповести информация, касаеща идентифицирането на свързаните лица и сделките с тях. Оповестяването на тази информация се изисква от правилата на счетоводните стандарти - МСС 24 и СС 24. Пои понятни причини, водещият стандарт е МСС 24 - Оповестяване на свързани лица, на който се позоваваме при изложението, и чиято последна версия е съобразена с всички касаещи го регламенти на Европейската общност до момента. Съгласно този стандарт, информация за свързаните лица е необходима, за да се насочи вниманието на потребителите на финансови отчети да разберат, че е възможно финансовото състояние и финансовите отчети на дадено предприятие да са повлияни от сделки и неуредени салда, между такива лица. Изискванията за оповестяване обаче, касаят не само индивидуалните финансови отчети, но и консолидираните, представени според правилата на МСС 27 - Консолидирани и индивидуални финансови отчети. При консолидацията вътрешнофирмените сделки и неуредени салда между свързаните лица се елиминират.

Брой: 11/11.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв