Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2011|101|430
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.автор:Мария Стамболиева

  Виж повече

 • В кои случаи обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Данъци за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество придобити през 2011г.автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.Облагане с ДДС и акцизи при пазаруване в чужбина.автор:Любка Ценова

  Когато частно лице пазарува в държава-членка на ЕС, то заплаща ДДС и акцизи веднъж в държавата-членка, където е закупило стоката. Всяко физическо лице може да купи от друга държава-членка на ЕС всичко, което е разрешено за закупуване и да го внесе в България без да го декларира пред митническите органи, ако закупените количества от дадена , които са разрешени по българското законодателство. Освобождаването от заплащане на ДДС и акциз се допуска само ако закупените от друга държава членка количества стоки ще се използват за собствени нужди на лицето или на членове на неговото семейство и тези стоки няма да бъдат предмет на продажба. Така например в чл.4в, ал.2 ППЗАДС законодателят предвижда, че в България всяко физическо лице може да внесе за свои нужди, следните количества акцизни стоки: цигари -200 бр.; пури -50 бр.; пурети - 100 бр.; тютюн за пушене - 250 гр.; общо един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об. % или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об. % или повече; общо два литра алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об. % ; 4 литра непенливо вино и 16 литра бира. Това право на физическите лица е предвидено в чл. 32 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета. По повод прилагането на този текст от директиват е известно решението по дело C-5/05 Staatssecretaris van Financi?n v B.F. Joustra на Съда на ЕО.. Какъв е предметът на спора? Преди години г-н Йоустра и още 70 души от Холандия, сформират "Клуб на любителите на виното". За нуждите на членовете на клуба, както и за свои нужди г-н Йоустра поръчва вино от Франция. По негово указание закупеното вино се превозва от Франция до Холандия от холандска транспортна фирма и се разтоварва в дома му. Виното се складира там за няколко дни преди да се разпредели между членовете на клуба. Господин Йоустра заплаща цената на виното и транспорта и след това всеки член на групата възстановява на г-н Йоустра цената на поръчаното от него вино. Количествата вино, което получава всеки член на групата не превишава максималното количество, посочено в директивата, а и г-н Йоустра не извършва тази доставка с търговска цел и не формира печалба. В случая членовете на клуба се възползват от по-ниските акцизни ставки на виното във Франция, в сравнение с тези в Холандия. В държавите-членки на ЕС е честа практика, лица живеещи в държава-членка, която поддържа високи нива на акцизите да пътуват до друга държава-членка където акцизните ставки са значително по-ниски и да си закупуват от там акцизни стоки. Холандските данъчни власти, извършват проверка и начисляват на г-н Йоустра и другите членове на клуба акциз в размер на 906,20 евро за закупеното от тях вино. Г-н Йоустра възразява, че не дължи акциз, защото според него виното е закупено от членовете на клуба във Франция за собствена употреба и е транспортирано за същите тези членове в Холандия, ползвайки услугите на транспортна фирма в размките на допустимите от директивата количества.

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ С ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за таксите, събирани от държавните горски стопанства по Закона за горите.автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като заето и самостоятелно заето в различни държави-членки.автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО НА АКТИВИТЕ И НА ПАСИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - СЪЩЕСТВЕН ЕТАП ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор:д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Клъстери и инвестиции.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИЗВАЖДАНЕТО ОТ УПОТРЕБА НА ЖИВОТНИ ОТ ОСНОВНИТЕ СТАДА.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Обезщетенията при уволнение.автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРОВИЗИИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Доц. д-р Христина Колева

  Виж повече

 • Промени в осигуряването на някои лица по КСО.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Условия за приемането и съхраняването на разплащателните ведомости на прекратени осигурители в архивохранилищата на Националния осигурителен институт.автор:Галина Николова

  Виж повече

Брой: 9/9.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв