Списание Актив
 • Тема на броя:
  КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

  По какъв начин се формират заплатите? Как работодателите формират трудовото възнаграждение на заетото лице? Как може да дефинираме трудовото възнаграждение? За някои хора заплатата е мерило за справедливост. За някои това е възнаграждение за времето прекарано на работното място,а за други това е възнаграждение за реализирания труд. За мениджърите трудовото възнаграждение е средство, с което влияят върху поведението на заетите лица и подобряване на търговските дейности на предприятието. Начинът, по който хората са възнаградени влияе, върху качеството на тяхната работа; върху тяхното становище към клиентите, върху тяхната готовност за адаптиране и научаване на нови изкуства или предлагане на иновации, даже и върху техния интерес относно синдикатите или юридически действия срещу работодателя. Заплатата има главна роля в икономическата и обществена сигурност на всяко лице, тъй като обикновено тя представлява основният извор на тяхната материална обезпеченост. Трудовото възнаграждение може да бъде представено в паричен вид или във вид на други услуги и изгоди, които заетите лица получават от своят работодател. Заплатата може да бъде дефинирана като съвкупност на финансовите приходи (пари в брой) и нематериални и материални приходи, които заетите лица получават от своят работодател за времето прекарано на работното място, както и за резултата от трудовия процес. Финансовите приходи т.с. парите в брой представляват основната сума, която предприятието изплаща на заетото лице за изпълнената работа. Основното трудово възнаграждение най-често показва стойността на работата или неговият опит, като на втори план слага различието на всяко заето лице. Но някои лица могат да получават по-голямо трудово възнаграждение поради своят личен опит и/или постигнати резултати. Някои платежни системи поставят основната заплата като функция на опита или образованието, което притежава заетото лице

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

  Виж повече

 • Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

  Виж повече

 • Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

  Виж повече

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91842 лв
1 GBP = 2.31802 лв