Списание Актив
 • Тема на броя:
  КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

  Виж повече

 • Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

  Виж повече

 • Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

  Казус: Имам магазин, малък сервиз с няколко работници и отделно склад, където се редуват да дежурят пазачи. Трябва ли и на трите места да държа ревизионни книги? П.Г., София Отговор: Като работодател сте длъжен да осигурите отделни ревизионни книги и на трите места - в магазина, склада и сервиза. Ревизионни книги следва да има в предприятието, както и във всички негови поделения, обекти, работни площадки или други места, на които се полага наемен труд. Тези книги се предоставят задължително на контролните органи при извършване на проверки на място. Задължение за работодателя да има ревизионна книга на всички работни обекти, регистрация и заверка на книгата Това задължение се отнася до всички работодатели, които извършват икономическа дейност, наемат работна сила по трудови правоотношения и подлежат на контрол от страна на органите, които осъществяват контрол по спазване на трудовото законодателство в страната. От своя страна контролните органите, са оправомощени, но и задължени да правят вписвания на констатациите от проверките и на предписанията към работодателите именно в ревизионните книги. Ето защо е безспорна необходимостта работодателят да създаде, регистрира по предвидения ред, да води, да поддържа и да държи на разположение на контролните органи такива книга във всички обекти - поделения, магазини, складове, работни площадки и т.н., където е наел работници и/или служители на работа по трудов договор. Задължението му за това се извлича по тълкувателен път от разпоредбата на чл. 408, ал. 1 от КТ. Съгласно посочената разпоредба констатациите от извършените проверки и предписанията на контролните органи за спазване на трудовото законодателство задължително се вписват в ревизионна книга. Тоест в предприятието трябва да има ревизионна книга и във всеки един момент тя следва да бъде достъпна за контролните органи и поставена на тяхно разположение, за да могат да извършват необходимите вписвания, които законът ги задължава да правят в нея.

 • Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

  Виж повече

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91842 лв
1 GBP = 2.31802 лв