Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|84|355
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

  Виж повече

 • Антикризисни мерки в областта на трудовото законодателство, промени в санкциите за нарушения. автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Вноски за морските лица за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" . автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Временни трудовоправни възможности за работодателите в условията на икономическа криза. автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГА. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по Международните счетоводни стандарти . автор: доц. д-р Васил Божков

  Виж повече

 • ИЗИСКУЕМОСТ НА Д Д С ПРИ В О П, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2010 г.автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Особености при инвентаризацията на стоки.автор: Анелия Галинова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПРЕЗ 2010-ТА ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения". автор:д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ . автор: Гошо Мушкаров

  А. Правна уредба В условията на икономическата криза и затрудненията на предприятията за осигуряване на необходимия за дейността им финансов ресурс все по-често се подценяват въпросите за осигуряване на безопасността на труда. Създават се условя за трудови злополуки, което има силно негативни последици. Трябва да отбележим, че в закона (чл. 200 и чл. 413 от КТ) са предвидени сериозна имуществена отговорност и високи глоби за работодателите и длъжностните лица, по чиято вина е предизвикана трудова злополука и/или са причинени увреждания на здравето или смърт на работника или служителя. Грижата за живота и здравето на работниците и служителите, за справедливото им обезщетяване, както и за финансовото състояние на предприятието, на фона на подценяването и непознаването на нормативната уредба, определят необходимостта да се отдели внимание на правната уредба на трудовите злополуки - тяхното определяне като трудови, регистрирането и отчитането им, осигуряването на работниците и служителите и обезщетяването им при настъпили трудови злополуки и установени професионални болести. 1. Определение на трудова злополука и на злополука, приравнена на трудова Трудова злополука е всяко внезапно настъпило увреждане на здравето или смърт на работника или служителя, за което са характерни следните особености (виж чл. 55 от КСО): " настъпило е с лице, работещо по трудови или по служебни правоотношения и осигурено по реда на КСО за осигурителния риск "Трудова злополука и професионална болест"; " станало е през време, във връзка, или по повод на извършваната работа, както и при всяка друга работа, извършена в интерес на предприятието от осигуреното лице; " довело е до временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или е причинило смърт на осигуреното лице. За трудова се приема и злополуката, която е станала с осигурено по реда на чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО лице по време на обичайния му път при отиване на работа или при връщане от работното място до (чл. 55, ал. 2 от КСО): " основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер; " мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден; " мястото, където осигуреният получава трудовото възнаграждение и други плащания по трудовото правоотношение, включително обезщетения по КСО. Последиците при злополука, приравнена на трудова, са същите, както при фактическа трудова злополука. Затова е необходимо още при попълване на болничния лист или на другите документи, удостоверяващи случилата се злополука и настъпилите от нея последици, тези обстоятелства изрично да бъдат посочени.

 • Целева помощ за отопление -отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. до 31 март 2011г.автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 9/9.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв