Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|84|353
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

  Виж повече

 • Антикризисни мерки в областта на трудовото законодателство, промени в санкциите за нарушения. автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Вноски за морските лица за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" . автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Временни трудовоправни възможности за работодателите в условията на икономическа криза. автор:Гошо Мушкаров

  В условията на икономическата криза с няколко крнаткосрочни изменения и допълнения на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.) парламентът създава допълнителни възможности за работодателите за по-ефективно използване на работната сила без да се преминава към съкращения и уволнения. 1. Ползване на неплатен отпуск по разпореждане на работодателя Принципната позиция на трудовото право е, че само работникът може да иска и с разрешението на работодателя да ползва неплатен отпуск (чл. 160 от КТ). При ползването на такъв отпуск до 30 работни дни се зачитат за трудов стаж по КТ и за осигурителен стаж по КСО, без да се внасят осигурителни вноски за ДОО. Отчитайки действието на икономическата криза и особено недостигът на финансови средства за предприятията, с разпоредбата на § 3д от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса на труда парламентът предоставя на работодателя правото да разпорежда ползването на неплатен отпуск от работника или служителя и без неговото искане или без да е получил съгласието му. С тази разпоредба сериозно се нарушават основни трудови и осигурителни права на засегнатите работници и служители, поради което за нейното прилагане законодателно се поставени следните условия и ограничения. а) неплатен отпуск по инициатива на работодателя може да се ползва само ако е установено фактическо намаляване на обема на работа. Без значение е причината за намалението и продължителността на периода на намален обем; б) преди да издаде разпореждане за ползване на неплатен отпуск от работодателят е въвел за същите работници и служители непълно работно време по реда на чл. 138а, ал. 1 и § 3б, ал. 1 от КТ, като през този период са ползвани мерки за запазване на заетост, финансирани от републиканския бюджет и/или Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси"; в) по времето на ползване на разпоредения по този начин неплатен отпуск работодателят ползва мерки за запазване на заетост, финансирани от републиканския бюджет и/или от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси"; г) по този ред може да се разреши неплатен отпуск в размер общо до 60 работни дни до края на календарната 2010 г. Ползваният по този ред неплатен отпуск в периода от 30.07.2010 г. до 31.12.2010 г. изцяло се признава за трудов стаж по КТ на основание § 3д, ал. 2 от преходните разпоредби на КТ и за осигурителен стаж по КСО на основание на § 22п, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на КСО. До 31.12.2010 г. за лицата в неплатен отпуск, предоставен по реда на § 3д, ал. 1 от преходните разпоредби на КТ, които в този период не подлежат на осигуряване на друго основание, определената по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО здравноосигурителна вноска е изцяло за сметка на работодателя (§ 19л от преходните разпоредби на Закона за здравното осигуряване). Вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО за 2010 г. и се внася от осигурителя до края на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГА. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по Международните счетоводни стандарти . автор: доц. д-р Васил Божков

  Виж повече

 • ИЗИСКУЕМОСТ НА Д Д С ПРИ В О П, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2010 г.автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Особености при инвентаризацията на стоки.автор: Анелия Галинова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПРЕЗ 2010-ТА ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения". автор:д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ . автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Целева помощ за отопление -отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. до 31 март 2011г.автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 9/9.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв