Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|84|349
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

  Виж повече

 • Антикризисни мерки в областта на трудовото законодателство, промени в санкциите за нарушения. автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Вноски за морските лица за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" . автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Временни трудовоправни възможности за работодателите в условията на икономическа криза. автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГА. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по Международните счетоводни стандарти . автор: доц. д-р Васил Божков

  Виж повече

 • ИЗИСКУЕМОСТ НА Д Д С ПРИ В О П, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ. автор: проф.Костадин Иванов

  В процеса на прилагане на ЗДДС възниква често следният казус: Доставчик,който е установен и регистриран за целите на ДДС в друга държава- членка на ЕС е издал фактура по повод на предстояща доставка /ВОП/,по която е възможно да е извършено и плащане.Но доставчикът изпраща стоките,които пристигат на територията на нашата страна значително по-късно.Това означава,че датата на възникване на данъчното събитие е датата на прехвърляне на собствеността върху стоките и получаването им от регистрираното лице по ЗДДС,придобиващо ВОП .Видно е ,че доставчикът е издал фактура за доставка по ВОП преди датата на възникване на данъчното събитие.. Във връзка с този казус възникват следните въпроси: 1.Как в посочения случай да се приложи разпоредбата на чл.63,ал.3 от ЗДДС,изискваща издаването на протокол,с който да бъде начислен ДДС в 15-дневен срок от датата, на която данъкът е станал изискуем? 2.Трябва ли фактурата,издадена от доставчика да се вземе предвид при определяне на датата,на която следва да се издаде протокол по чл.117,ал.1 от ЗДДС след като е факт,че издаването на фактурата предхожда датата на възникване на данъчното събитие при ВОП ? Становището по тези въпроси на ЦУ на НАП се съдържа в писмо № 91-00-25 от 02.01.2009г. В него се разглежда и разяснява както изикуемостта на ДДС при ВОП,така и начисляването на данъка Изискуемост на ДДС при ВОП. Съгасно чл.13,ал1 от закона ВОП е придобиването на правото на собственост върху стоката,която се изпраща или транспортира до територията на нашата страна от територията на друга държава - членка на ЕС,когато доставчикът е данъчнозадължено лице,което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Следва да се има предвид и това,че датата, на която се прехвърля собствеността върху стоката е датата на възникване на данъчното събитие на доставката ,която е ВОП - чл.25,ал.1 и 2 и чл.63,ал.1 от ЗДДС. Но по отношение на изикуемост на данъка в закона се съдържат специални правила,отнасящи се за ВОП..Тези специални правила са продиктувани от особеностите на ВОП и в частност от това,че придвижването на стоките и на документите,удостоверяващи доставките между контрагентите предполага и изисква по-дълъг период от време в сравнение с доставка,която се извършва изяло на територията на страната т.е. между местни лица Изискуемостта на данъка възниква по различен начин при ВОП,при което е извършено авансово плащане и при ВОП,при което не е извършено такова. 1.Изискуемост на данъка при ВОП в случаите на издаване на фактура от доставчика преди датата ня възнеквяне на данъчното събитие,когато е получено авансово плащане по доставката: Според общото правило,съдържащо се в чл.25,ал.5 и 6 от ЗДДС,данъкът става изискуем на датата,на която възниква данъчното събитие,или когато по доставката се извърши цялостно или частично авансово плащане.

 • Изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2010 г.автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Особености при инвентаризацията на стоки.автор: Анелия Галинова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПРЕЗ 2010-ТА ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения". автор:д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ . автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Целева помощ за отопление -отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. до 31 март 2011г.автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 9/9.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв