Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|84|342
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

  Виж повече

 • Антикризисни мерки в областта на трудовото законодателство, промени в санкциите за нарушения. автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Вноски за морските лица за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" . автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Временни трудовоправни възможности за работодателите в условията на икономическа криза. автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГА. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по Международните счетоводни стандарти . автор: доц. д-р Васил Божков

  Съгласно Закона за счетоводството (ЗС) Международните счетоводни стандарти (МСС) са база за изготвяне и представяне на финансовите отчети (ФО) на предприятията у нас, с изключение на т. нар. малки и средни предприятия (МСП). На съвместна среща през октомври 2004 г. Съветът по Международни счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board (IASB) (СМСС) и американскияг Съвет по финансово-счетоводни стандарти (US Financial Accounting Standards Board (FASB) приемат решение да включат в техните програми съвместен проект за разработване на обща концептуална рамка, отразяваща промените в пазара, бизнес практиките и икономическата среда, настъпили през периода след първоначалното й разработване . Този проект е важна част от работата по осъществяване целта на двата съвета - да създадат стандарти, които са базирани на принципи и са международно приети и чието прилагане да има за резултат изготвянето на финансови отчети, предоставящи полезна информация на доставчиците на капитал на компаниите (предприятията). Разработването на новата Концептуална рамка" е разделено на фази, включващи отделни нейни части (глави) . Работата по първите две глави (глави 1 и 2) на фаза А, посветени на целите и качествените характеристики на финансовите отчети, е пред финализиране (издаване окончателния документ). В следващото изложение се коментират кратко основните моменти от предлаганите изменения в тези две глави, които имат основополагащ характер по отношение на концептуалните основи на ФО. Накратко за съвместния проект по изменения на Концептуалната рамка Общите положения (Общата рамка) за изготвяне и представяне на финансовите отчети по МСФО (ОП), наричани кратко Концептуалната рамка или Концептуални основи , представляват съгласувана система от взаимно свързани цели и принципи, на основата на които е възможно разработването на непротиворечиви счетоводни стандарти. Те са основополагащият документ, с който се определят концепциите, залегнали при подготовката (изготвянето) и представянето на ФО по МСС. Исторически Общата рамка на МСС заема междинно положение между концептуалните основи на САЩ (Statements of Finansial Accounting Concepts) и Великобритания (Statements of Principles for Finansial Reporting), приети съответно през 70-те и 80-те години на миналия век. Тези основи са достатъчно близки по съдържание с ОП. С това вероятно може да се обяснят техните предимства и недостатъци. Страни, които уреждат осъществяването на счетоводството по законодателен път (напр. Германия и Франция ) не ползват Обща рамка, тъй като самата тя има характер на "закон".

 • ИЗИСКУЕМОСТ НА Д Д С ПРИ В О П, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2010 г.автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Особености при инвентаризацията на стоки.автор: Анелия Галинова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПРЕЗ 2010-ТА ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения". автор:д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ . автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Целева помощ за отопление -отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. до 31 март 2011г.автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 9/9.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв