Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • АНАЛИЗЪТ "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА". автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • БАЛАНСИРАН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ(БАНКРУТ) НА ФИРМИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ БИЗНЕС (МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ) . автор: доц.д-р Марко Тимчев

  Виж повече

 • Безрботицата в България и региона. автор: Марияна Груйович

  В Монако няма безработни! Процентът безработни в тази държава е нула. Също така забележително малък процент безработни има и в Катар, Куба, Тайланд и Сейшелските острови. Същевременно трябва да имаме в предвид броя на жителите във всички държави, когато сравняваме процента на безработица. Световният процент безрабоица възлиза на 8,70 %, докато в Европейския съюз е около 9,20 %. Официалният процент на безработица в България е 9.10 %, който е почти еднакъв с този в Европейския съюз. В Европейския съюз страната с най - много безработни е Испания (18.10 %). Испания има по-голям процент безработни от Република Сърбия (16.60%), Хърватска (16.10%), Черна гора ( 14.70%). От балканските страни най-голяма безработица има в Македония (31,70%) и Босна и Херцеговина (40,0 %). Държавата, която има най-много жители логично има и най - много работещи - Китай с 812 милона работещи е страната с най - голям брой заети. Двойно по-малко заети има Индия само 467 милиона. Общият брой заети в Европейския съюз е 224 милиона, докато в Америка работят 154 милиона. От Европейския съюз най- много заети има в Русия - около 75 милиона, следвана от Германия с 43 милиона и Великобритания с 31 милиона. В Италия работят 25 милиона, а в Испания 23 милиона. България с 3 200 000 заети се намира на 98 място по брой заети жители в света. В Сърбия работят 3 107 000 хора, което я поставя на 100 място в света. В Босна и Херцеговина работещите са 1 863 000, в Хърватска 1 196 000, в Македония 940 700, в Словния 914 000, а в Черна Гора 259 100. През последните години процентът на общия брой заети в България (разглеждаме само населението в работоспособна възраст) расте. През 2000 година този процент е бил 38,4 %, а през 2008 година 46,3 %. От общия процент работоспособни жени само 5,8 % са без работа, а при мъжете в работоспособна възраст - 5,5 % са без работа. Процентът на безработни мъже и жени е значително намален през последните години. През 2000 година 16.5 % от жените в работоспособна възраст са били без работа, а при мъжете процентът е бил 17,6. Това, което разграничава България от останалите страни в региона е извънредно малката безработица при младите хора ( работоспособни хора от 15 до 24 години). Именно само 11,3 % от младите жени са без работа и 13,7 % от младите мъже. Сравнено със Република Сърбия - 48,3 % млади жени са без работа и 40,7 % млади мъже, докато положението в Македония е следното - 58,2 % млади жени и 57,4 % млади мъже са без работа. От друга страна държавите в Европейския съюз имат относително по- добър процент на безработица на младите хора в сравнение с България. Например в Германия 9,9 % от младите жени и 11 % от младите мъже са без работа. 51,7 % от общи брой безработни в България се водият като дългосрочно безработни хора. В сравнение с 2003 година, когато този процент е бил 66,9 % сега е той е намален с повече от 10 %. Съгласно тези критерии България е в ранг с останалите страни от Европейския съюз. За сравнение в Германия 53,2 % от безработните са дългосрочно безработни, а в Сърбия процентът на дългосрочно безработнитедостига 71,12 % . Използвана литература: Данни от Световната банка.

 • Какви са новите моменти от 01. 01. 2010 г. в нормативната уредба за изплащане на паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Някои актуални въпроси свързани с пререгистрацията на фирмите по Закона за търговския регистър, с краен срок 01.01.2011г. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Основания за настаняване на дете извън семейството . автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Предприятието на едноличния търговец е важен фактор за оживление в икономиката на страната и излизането й от кризата. автор: Проф. д.ик.н. Димитър Косев

  Виж повече

 • Промените в правилата за определяне местоназначението на посредническите услуги, извършвани от името и за сметка на други данъчно задължени лица (т. нар. "чисто посредничество"). автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Трудови договори за допълнителен труд - особености, работно време, зачитане на стаж, промени в уредбата, прекратяване. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв