Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • АНАЛИЗЪТ "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА". автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • БАЛАНСИРАН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ(БАНКРУТ) НА ФИРМИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ БИЗНЕС (МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ) . автор: доц.д-р Марко Тимчев

  Виж повече

 • Безрботицата в България и региона. автор: Марияна Груйович

  Виж повече

 • Какви са новите моменти от 01. 01. 2010 г. в нормативната уредба за изплащане на паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Някои актуални въпроси свързани с пререгистрацията на фирмите по Закона за търговския регистър, с краен срок 01.01.2011г. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Основания за настаняване на дете извън семейството . автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Предприятието на едноличния търговец е важен фактор за оживление в икономиката на страната и излизането й от кризата. автор: Проф. д.ик.н. Димитър Косев

  Виж повече

 • Промените в правилата за определяне местоназначението на посредническите услуги, извършвани от името и за сметка на други данъчно задължени лица (т. нар. "чисто посредничество"). автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Трудови договори за допълнителен труд - особености, работно време, зачитане на стаж, промени в уредбата, прекратяване. автор: Жанет Богомилова

  Казус: Работя по основен трудов договор на 4 часа и отделно от това по външно съвместителство - допълнителен трудов договор за още 3 часа дневно. На трето място ми предлагат също работа за 4 - часа дневно. Мога ли да сключа още един договор за външно съвместителство и на колко часа работно време може да бъде третият договор? Ако третият договор бъде за определени /до 5/ дни в месеца, как ще ми се зачита трудовият и осигурителният стаж, като се има предвид, че при сегашното положение не ми се зачита пълен ден осигурителен стаж? По кои от договорите мога да получавам доплащане за стаж и професионален опит, при положение, че и по трите договора ще изпълнявам еднаква по характер работа? П.Сл., Варна Отговор: Можете да сключите трети трудов договор, но работното време по трите правоотношения общо не трябва да бъде повече от 12 часа дневно. При условие, че по двата вече сключени трудови договора се събират общо 7 часа работа дневно, то по третия няма пречка да работите на 4-часов работен ден. При това положение ще Ви се зачита пълен ден трудов и осигурителен стаж. По отношение на осигурителния стаж в описаната ситуация следва да имате предвид, че се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. Осигурителният стаж се зачита по този ред при не по-малко от 11 часа работа на ден общо по всички трудови договори. В описания случай работното време по трите договора общо става точно 11 часа на ден, така че можете да се възползвате от тази законова възможност. Щом по трите договора ще извършвате работа, сходна по своя характер, то следва да Ви се изплаща допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит до допълването на договорите до 8-часов работен ден - пълната месечна продължителност на работното време по закон в случая. Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение. Когато обаче лицето работи по основен и допълнителни трудови договори при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор се плаща допълнително възнаграждение за стаж и професионален опит до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време, стига да са налице останалите изисквания за получаване на тази добавка - характера на работата, която лицето извършва да е сходен или да работи в едно и също предприятие по различните договори и т.н.

Брой: 6/6.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв