Списание Актив

Брой: 6/6.2010

Основна тема: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

Теми на броя:

АНАЛИЗЪТ "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА". автор: д-р Теодора Рупска

БАЛАНСИРАН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ(БАНКРУТ) НА ФИРМИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ БИЗНЕС (МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ) . автор: доц.д-р Марко Тимчев

Безрботицата в България и региона. автор: Марияна Груйович

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

Какви са новите моменти от 01. 01. 2010 г. в нормативната уредба за изплащане на паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. автор: Румяна Станчева

Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Вероятно мнозина ще решат, че няма кой знае какво значение от къде ще се вземат пари, стига това да стане бързо и да не е скъпо. В известен смисъл има резон в това разсъждение. Та нали всеки се стреми към това - когато не му достигат пари, да може бързо да получи кредит, който в същото време да е не много скъп. Самият факт, че човек търси най-добрата възможност (а възможности има много) е знак, че той има определена финансова култура. Общите финансови знания никога не са излишни и особено когато става въпрос за знания свързани с разхода на пари по оптимален начин. Една от възможностите за разход на пари е свързана с получаването на кредит като от една страна стои въпроса за какво да се изразходват парите получени под формата на кредит, а от друга страна възниква въпроса колко ще струва на кредитополучателя получения кредит т.е. каква цена той ще заплати за кредита. Кредитирането под различни форми вече е добре развито и у нас в т.ч. кредитирането свързано с покупката на потребителски стоки и услуги. При това кредитиране са налице редица въпроси. Основен проблем е откъде да се получи кредита - от търговска банка или от небанкова финансова институция. Банките са достатъчно популярни като място от където могат да се получат пари при необходимост. Поради тази причина ще обърнем малко повече внимание на небанковите институции като правим паралел с банките. Какво са небанковите финансови институции и как да получим кредит от тях? Самото наименование показва, че това са институции, финансиращи клиенти, но нямащи статут на банка. Най-общо тези компании осигуряват средствата за финансиране от други източници. Не това обаче е най-важното, а какво предлагат те и как да се възползваме. Като алтернатива на класическия банков кредит, финансирането чрез небанкова институция вече набира все по-голяма популярност. Достъпът до тази услуга съвсем не е труден и има задоволително предлагане на оферти. Небанковите институции основно предоставят т.нар. "стокови" кредити. Това са кредити, които покриват стойността на закупуваната стока, но сумата не се отпуска в брой. Обикновено тя се превежда на магазина, от който се прави покупката, а вноските се внасят при финансиращата институция. Не бива да се счита, че стоковите кредити са единствените, за които може да се кандидатства при небанкова институция. Има небанкови финансови институции, които предоставят и стандартни потребителски кредити (с предоставяне на пари на клиента). Друг е въпросът каква максимална сума може да получи кандидата.

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: д-р Иван Златков

Някои актуални въпроси свързани с пререгистрацията на фирмите по Закона за търговския регистър, с краен срок 01.01.2011г. автор: Иван Минчев

Основания за настаняване на дете извън семейството . автор: Мария Стамболиева

Предприятието на едноличния търговец е важен фактор за оживление в икономиката на страната и излизането й от кризата. автор: Проф. д.ик.н. Димитър Косев

Промените в правилата за определяне местоназначението на посредническите услуги, извършвани от името и за сметка на други данъчно задължени лица (т. нар. "чисто посредничество"). автор: Лиляна Панева

Трудови договори за допълнителен труд - особености, работно време, зачитане на стаж, промени в уредбата, прекратяване. автор: Жанет Богомилова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв