Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • АНАЛИЗЪТ "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА". автор: д-р Теодора Рупска

  Анализът "Разходи-Обем-Печалба" (Cost-Volume-Profit) е известен в управленското счетоводство метод за обосноваване на връзката между настъпилите промени с разходите, приходите и обема на дейността върху финансовия резултат. От някои автори той се нарича анализ на критичната точка (break-even analysis). Значението на анализа "Разходи-Обем-Печалба" е голямо за управлението на предприятието. Посредством него може да се прогнозира бъдещото му развитие в краткосрочен план и особено, ако се предвиждат промени в обема на дейността - тя да се разшири или ограничи. В настоящия момент на криза, използването на анализа може да ориентира управлението как да съкрати обема дейност, но да осигури оставането на предприятието на пазара, без да генерира загуби, така че да може да се осигури просперитет в по-благоприятна икономическа ситуация. Приложението на този анализ става за кратък период от време - не повече от една година, тъй като се счита, че именно в рамките на такъв период могат да се изпълнят ограниченията му. За да се осъществи такъв анализ, следва да се изясни смисъла, който се влага в понятията приходи, разходи и финансов резултат. Това е така, защото при използването им в управленското счетоводство има известни особености в сравнение със смисъла, който им се придава и имат във финансовото счетоводство. В управленското счетоводство се използва и прилага известната класификацията на разходите според връзката им с обема на дейността. Така те се класифицират като: 1. Постоянни разходи (fixed costs); 2. Променливи разходи (variable cost); 3. Смесени разходи (mixed cost); 4. Стъпаловидни разходи (step cost).

 • БАЛАНСИРАН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ(БАНКРУТ) НА ФИРМИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ БИЗНЕС (МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ) . автор: доц.д-р Марко Тимчев

  Виж повече

 • Безрботицата в България и региона. автор: Марияна Груйович

  Виж повече

 • Какви са новите моменти от 01. 01. 2010 г. в нормативната уредба за изплащане на паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Някои актуални въпроси свързани с пререгистрацията на фирмите по Закона за търговския регистър, с краен срок 01.01.2011г. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Основания за настаняване на дете извън семейството . автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Предприятието на едноличния търговец е важен фактор за оживление в икономиката на страната и излизането й от кризата. автор: Проф. д.ик.н. Димитър Косев

  Виж повече

 • Промените в правилата за определяне местоназначението на посредническите услуги, извършвани от името и за сметка на други данъчно задължени лица (т. нар. "чисто посредничество"). автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Трудови договори за допълнителен труд - особености, работно време, зачитане на стаж, промени в уредбата, прекратяване. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв