Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|78|311
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

  Виж повече

 • ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

  1.Особености на структурата и съдържанието на държавния бюджет Бюджети,формиращи бюджетната система Държавният бюджет на България за 2010 г. е утвърден със закон,приет от парламента - ДВ,бр.99 от 15.12.2009 г. По своята същност държавният бюджет е основният национален финансов баланс на държавата.С него се разпределя и преразпределя брутния вътрешен продукт. Той е основен,но не е единственният национален финансов баланс /бюджет/ .Освен него има и бюджет на ДОО и бюджет на Здравноосигурителната каса,които са също национални финансови баланси. И трите самостоятелни бюджета - Държавният бюджет,бюджетът на ДОО и бюджетът на Здравноосигурителната каса се утвърждават от парламента ежегодно и добиват формата на закон. Това поражда съответни правомощия и отговорности на лицата,които ги изпълняват или нарушават. В бюджетната система на страната,освен трите самостоятелни бюджета се включва и бюджетът на всяка обшина. Бюджетите, формиращи бюджетната система са самостоятелни,обособени и в определена степен автономни,но са и взаимно свързани. Между държавния бюджет и другите бюджети съществуват финансови взаимотношения,изразяващи се в трансфери / субсидии или вноски/ и временна финансова помощ.Между тях има редица общи и различни неща. Общото между държавния бюджет,бюджетът на ДОО,бюджетът на Здравноосигурителната каса и бюджетите на общините е : Първо. Изготвянето,утвърждаването,изпълнението и отчитането се извършва задължително въз основа на Единната бюджетна класификация на приходите и на разходите,утвърдена от министъра на финансите. Това е предпоставка, която дава възможност да се агрегират и дезеграгират отделните видове приходи и разходи на бюджета на различни нива и да се постигне сравнимост и съпоставимост на техните размери и динамика. Второ. Длъжностните лица,които съгласно бюджетното законодателство имат право да се разпореждат с бюджетни средства /кредити/ са със статут на разпоредители с бюджетни кредити първа степен или втора степен,а само в определени ограничени случаи - трета степен.Правомощията и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от различни степени са определени със Закона за устройство на държавния бюджет. Чрез това се постига единен подход в упражняването на отделните бюджети - на трите национални бюджета и на бюджетите на общините. Трето. Бюджетният процес на всички бюджети протича през еднакви фази и етапи,а именно: изготвяне /планиране/, утвърждаване или променяне,изпълнение и отчитане. Посочените фази/етапи на бюджетния процес са не само еднакви,но са и взаимно свързани във времето. Това дава възможност не само отделните бюджети,но и цялата бюджетна система да фунционира във времето нормално. Четвърто.Контролът върху отделните бюджети се упражнява от едни и същи контролни органи - от Сметната палата,от Финансовата инспекция към Министерство на финансите и от вътрешните одитори. Това също е предпоставка да се прилага единен подход и еднакви критерии при упражняване ка контрол в процеса на изпълнение на бюджетите и след тяхното приключване.

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

  Виж повече

 • НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

  Виж повече

 • Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

  Виж повече

 • Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

  Виж повече

Брой: 2/2.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв