Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|78|309
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

  Виж повече

 • ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

  Какви са условията за ползване на данъчно облекчение на физическо лице с намалена работоспособност 65 на сто, определена с решение на ТЕЛК за срок от 03.04.2009 г. до 03.04.2010 г.? По какъв ред работодателят следва да определя дължимия дънък върху дохода, при условие че през 2009 г. лицето е получавало възнаграждение единствено от трудовото си правоотношение със същия работодател? Ползването на данъчно облекечение от лица с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто е регламентирано със Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Съгласно разпоредбата на чл.18, ал.1 от закона сумата от годишните данъчни основи по чл.17, за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. В общия случай, това данъчно облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Единствено за доходите от трудови правоотношения, е възможно годишният размер на данъчното облекчение да се ползва чрез работодателя, ако данъчно задълженото лице има работодател по основно трудово равоотношение към 31 декември на годината. Намалението се прилага при определянате на годишния размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодателя по основното трудово правоотношение. За целта е необходимо работникът да му предостави копие от валидно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година. Съгласно чл.18, ал.2 от закона, месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението. По силата на посочената разпоредба намалението може да се прилага единствено за доходи от трудови правоотношения във връзка с определянето на авансовия данък по реда на чл.42 от ЗДДФЛ. Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа по чл.42, ал.2 от ЗДДФЛ. Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход от трудовото правоотношение по чл.24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Така определената месечна данъчна основа може да бъде намалена с данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл.18, ал.2 от закона. В случаите, когато за съответното физическо лице са налице условията да бъдат приложени посочените данъчни облекчения, размерът на авансово дължимият данък се определя, като месечната данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Така определеният авансов данък се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец. Предвид изложеното, определянето на месечния авансов данък е обвързано с начисляването на облагаемия доход за месеца, през който е положен труда. Удържането на този данък се извършва в месеца на получаване на начисления доход.

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

  Виж повече

 • НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

  Виж повече

 • Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

  Виж повече

 • Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

  Виж повече

Брой: 2/2.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв