Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|78|308
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

  Виж повече

 • ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

  С измененията в Кодекса за социално осигуряване / Д.В. бр. 99 от 15.12.2009 г./ се създаде нов член 4а, като се отдели една специална категория лица, чието осигуряване е различно от всички други изброени в нормативния акт осигурени лица. Морските лица задължително се осигуряват изцяло за своя сметка за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест. Те следва да внасят осигурителни вноски върху избран от тях месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година / чл. 3а от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски/.Върху възнагражденията и другите доходи от трудова дейност не се дължат вноски. Това различие прави морските лица първата категория лица, които се явяват изключение от общото правило, при което при получаване на трудово или друг вид възнаграждение от работодател или възложител, осигурителни вноски се дължат върху размера на полученото възнаграждение. В случая вноски не се дължат нито върху полученото възнаграждение, нито като процент от осигурителя. С извършените последни промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2010 година, се въведе и едно ново задължение за лицата, които следва да внасят осигурителни вноски. Те следва да го правят не само, когато възнагражденията са начислени, но неизплатени, но и когато не са начислени /чл. 6, ал. 3 от КСО/. Същото се отнася и за работодателите на морските лица - независимо от това, че не са начислили трудово възнаграждение, ако е положен труд, вноски се дължат, работодателят е задължен да преведе осигурителните вноски на работника си - морското лице. Срокът, който е фиксиран в закона, е до края на месеца, следващ месеца, през който е положен труда. Осигурителните вноски на морските лица се удържат от брутните им трудови възнаграждения за съответния месец и се внасят от работодателя при изплащането им / чл. 4а, ал. 7 от КСО/. Когато има авансово плащане, вноски не се удържат, освен ако за месеца не е платен само аванс. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 година се определят нови размери на осигурителните вноски, като намалението спрямо 2009 година е в два процентни пункта. -Размерите за фонд " Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 година е 16 но сто, а за работещите при условията на І или ІІ категория труд - 19 но сто. -За лицата, родени след 31 декември 1959 година -11 на сто за фонд " Пенсии", а за работещите при условията на І или ІІ категория труд - 14 на сто. -За фонд " Общо заболяне и майчинство" - 3,5 на сто - За фонд " Безработица" 1 на сто - За фонд " Трудова злополука и професионална болест" -1,1 на сто Общият размер на осигурителните вноски за лицата, родени преди 1960 година е и работещи при условията на ІІІ категория труд е 21,6 процента, а за лицата, родени след 1960 година - 16,6 на сто.

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

  Виж повече

 • НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

  Виж повече

 • Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

  Виж повече

 • Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

  Виж повече

Брой: 2/2.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв