Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|78|306
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

  Виж повече

 • ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

  Виж повече

 • НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

  Виж повече

 • Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

  Виж повече

 • Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

  С §6 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., публ. в бр. 99 на Държавен вестник от 15 декември 2009 г. са направeни редица промени в Кодекса за социално осигуряване. Основните промени са свързани с: - намаляване размера на вноската за фонд "Пенсии"; - създаване на задължение за внасяне на осигурителни вноски и в случаи, при които възнагражденията не са начислени; - създаване на специален ред за осигуряване на морските лица; - изменения и допълнения в разпоредбите, определящи администартивнонаказателната отговорност при нарушения разпоредбите на законодателството относно държавното обществено осигуряване и неизпълнение за деклариране на данни пред Националната агенция за приходите и за внасянето на задължителните осигурителни вноски. В чл. 6, ал. 1 от КСО са определени размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване. С направената от 1 януари 2010 г. промяна в тази разпоредба е намален размера на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" както следва: - за родените преди 1 януари 1960 г. - 16 на сто, а за работещите по условията на първа и втора категория труд, за военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", лицата по чл. 69, ал. 5 от КСО и за следователите по Закона за съдебната власт осигурителната вноска е 19 на сто; - за родените след 31 декември 1959 г. - 11 на сто, а за работещите по условията на първа и втора категория труд, военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", лицата по чл. 69, ал. 5 от КСО и за следователите по Закона за съдебната власт осигурителната вноска е 14 сто. Съгласно чл. 6, ал. 3 точки 8 и 9 от КСО през 2010 г. разпределението на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" за сметка на осигурителя и на осигуреното лице за работниците и служителите, за осигурените по чл. 4, ал. 1, точки 5, 7 и 8 и за работещите без трудови правоотношения е както следва: за лицата родени преди 1 януари 1960 г. - 7, 1 на сто за сметка на осигуреното лице и 16 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице; - 8, 9 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд - 11,9 на сто;" за лицата родени след 31 декември 1959 г. - 4,9 на сто за сметка на осигуреното лице и 11 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице; - 6,1 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд - 9,1 на сто. Осигурителните вноски за фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" запазват размерите определени за 2009 г. Размерът на вноската за фонд "Общо заболяване и майчинство" е 3,5 на сто, а за фонд "Безработица" - 1 на сто. И през 2010 г. за тези фондове на държавното обществено осигуряване осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8 се разпределят в съотношение 60:40 за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице.

 • Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

  Виж повече

Брой: 2/2.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв