Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|78|305
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

  Виж повече

 • ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

  В Държавен вестник, бр. 6 от 22.01.2010 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). Измененията влизат в сила от 01.01.2010 г., с изключение на § 18, който влиза в сила от датата на обнародване в ДВ - 22.01.2010 г. Промени, свързани с мястото на изпълнение на услугите 1. Една част от изменения и допълнения в ППЗДДС са свързани с промените в ЗДДС относно мястото на изпълнение на услуги. С оглед новия общ принцип за определяне мястото на изпълнение на услугите с получател данъчно задължено лице (ДЗЛ) са отменени чл.6, 7 и 8 ЗДДС. Отмяната на тези текстове е наложена, защото от 01.01.2010 г. мястото на изпълнение на услуги по: ў транспорт на стоки в ЕС (чл.6 ППЗДДС), ў услуга, съпътстваща доставката на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността (чл.7 ППЗДДС) и ў услуга по оценка и работа върху движими вещи с получател, установен на територията на друга държава - членка(чл.8 ППЗДДС) се определят съгласно чл.21, ал.2 ЗДДС, т.е. там където е установен получателя ДЗЛ. В случаите когато получателят на такива услуги е ДЗЛ установено в България българската фирма доставчик ще начислява 20 % ДДС, а когато получателят е ДЗЛ, установено извън страната, то ДДС не се начислява, защото мястото на изпълнение е извън България. 2. В чл.23 ППЗДДС се създадена нова алинея 3, която регламентира като доставки, облагаеми с нулева ставка и доставки на транспортни, спедиторски, куриерски или пощенски услуги (различни от освободените доставки по чл. 49 ЗДДС), когато получателят е ДЗЛ, установено в България и услугите са оказвани във връзка с международен транспорт между: 1. трета страна/територия и трета страна/територия; 2. трета страна/територия и друга държава членка; 3. друга държава членка и трета страна/територия; 4. две точки на територията на една трета страна/територия. В новия чл.23, ал.4 ППЗДДС е уточнено, че алинея 3 се прилага и по отношение на частта на транспорта на територията на страната, когато същият е част от международния транспорт по посочените по-горе дестинации и е извършен от същия превозвач.

 • Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

  Виж повече

 • НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

  Виж повече

 • Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

  Виж повече

 • Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

  Виж повече

Брой: 2/2.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв