Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|78|304
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

  Виж повече

 • ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

  Виж повече

 • НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

  Виж повече

 • Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Данъкът върху добавената стойност е основния приходоизточник на държавния бюджет. От правомерното определяне на данъчната основа на данъка зависи правилното установяване на данъка и осигуряването на бюджетните постъпления. Ще се опитаме да изясним формирането на данъчната основа при доставка в страната, при вътреобщностни доставки и при внос на стоки. Данъчна основа при доставки в страната По смисъла на закона (ЗДД) данъчната основа е стойността, върху която се начислява данък при облагаема доставка. При освободените от облагане доставки данъчната основа е стойността, върху която не се начислява данък. Данъчната основа се определя на основата на цялата стойност на възнаграждението, получено или дължимо на доставчика от получателя или от друго лице във връзка с доставката. Данъкът не се включва в данъчната основа. Всички плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер не се смятат за възнаграждения по доставка и не се включват в данъчната основа. Така установената данъчна основа се увеличава или намалява със сумите, които имат отношение към доставката (чл. 26 от ЗДДС). Данъчната основа се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Те се считат за усвоени от доставчика, когато се признаят като приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Не са субсидии и финансирания, целево получени безвъзмездни парични средства от местни или международни финансови източници, когато не са доплащане на стока или услуга. В случаите, когато субсидията или финансирането е доплащане едновременно за извършване на доставки с право на данъчен кредит и за освободени доставки и други без право на данъчен кредит и разпределение на субсидията (финансирането) не може да се извърши, се приема, че тя е разпределена пропорционално на извършените от доставчика доставки за последните 12 месеца, преди месеца, през които е усвоено финансирането или субсидията. Данъчната основа се увеличава и с всички данъци и такси, вкл. акцизи, когато такива са движими за доставката. Данъчната основа не се увеличава с размера на акциза, когато стоките са поставени под режим "Отложено плащане на акциз", по реда и условията на Закона за акцизите и данъчните складове. Съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя по доставката, също увеличават данъчната основа. Тези разходи могат да бъдат комисионни, опаковане, транспорт, застраховки и други пряко свързани с доставката. Данъчната основа се увеличава и със стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат да връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице. При връщане на тези опаковъчни материал или контейнери от получатели, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането.

 • ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

  Виж повече

 • Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

  Виж повече

Брой: 2/2.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв