Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

  Виж повече

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

  Казус: В нашето предприятие продавач-конултантите работят по график на смени, които са по-кратки от 8 часа на ден - траят 6 часа и 40 мин., но като цяло работната седмица е 40 часа. Осигуряваме на всички служители според изискванията на Кодекса на труда непрекъната 48 часова седмична почивка, както и поне 12 часова междудневна. Досега бяхме на подневно отчитане на работното време и служителите са доволни - тече им пълен трудов и осигурителен стаж, ползват всички регламентирани почивки по закон. Обмисляме дали е необходимо при това положение да въведем сумирано изчисляване и отчитане на работното време. Какви са правилата за въвеждането на такова отчитане на работното време, има ли предимства и длъжни ли сме да го правим? В случай, че преминем на сумирано отчитане на работното време, то как ще се зачита трудовия и осигурителен стаж на работниците и служителите? Р.М., София Отогвор: Сумирано отчитане на работното време се въвежда в зависимост от нуждите на производствения/трудовия процес по преценка на работодателя. Въвеждането на сумирано отчитане на работното време е правомощие на работодателя и му дава възможност за по-голяма гъвкавост при организиране на трудовия процес в предприятието. Обикновено сумирано отчитане на работното време се въвежда в случаите, когато трудовия процес изисква работниците и служителите или определени категории от тях да работят на смени, по-дълги от 8 часа. В описания случай работните смени са по-кратки, но пък за сметка на това се работи 6 дни в седмицата. Предвид обстоятелството, че като цяло в предприятието се спазва нормалната 40 часова продължителност на работната седмица, както и задължителните 12 часови междудневни и 48 часови седмични почивки, работното време може да се изчислява и отчита поседмично, месечно или за период от няколко месеца, стига периодът на отчитане да не бъде повече от 6 месеца.

 • УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 5/5.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв