Списание Актив
 • Тема на броя:
  Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти.Автор: Десислава Йосифова, гл.ас.д-р

  Виж повече

 • Данъчен кредит при промяна на данъчната основа, настъпила след извършването на вноса.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Данъчни аспекти на разходите за пътуване и престой и експлотационните разходи в предприятието на едноличния търговец по ЗКПО. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Данъчно третиране на платеца на ДДС при облагаемите доставки, свързани с недвижим имот през 2009г.Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Как може да се прекрати ползването на неплатен отпуск преди да изтече срока, за който е разрешен и при какви условия се отлага или прекъсва платен годишен отпуск.Автор: Жанет Богомилова

  Пръви въпрос: Наш служител поиска 1 година неплатен отпуск по чл. 160 от Кодекса на труда и управителят му разреши. Сега - 3 месеца преди годината да изтече, той иска да се върне на работа. Може ли този вид неплатен отпуск да бъде прекратен предсрочно? На какво основание да напишем заповедта за прекратяването? Втори въпрос: След като работодателят може да прекрати ползването на платения годишен отпуск поради важни производствени причини, може ли той едностранно да прекратява ползването на вече разрешен неплатен отпуск преди да изтече срокът, за който е разрешен? При какви обстоятелства и на какво основание може да стане това? Ц. Ан., София Отговор: По първи въпрос: В закона няма изрично разписана процедура за това как се прекъсва или прекратява ползването на неплатен отпуск по чл. 160 от Кодекса на труда/КТ/ преди да изтече срокът, за който е разрешен. Няма пречка обаче служителят по своя инициатива да се върне на работа преди да изтече срокът, за който му е разрешен неплатен отпуск по чл. 160 от КТ. Той следва да подаде писмена молба, въз основа на която работодателят да издаде заповед за прекратяване на отпуска. Основанието, което следва да посочите в заповедта е заявлението, с което служителят иска отпускът му да бъде прекратен предсрочно, както и чл. 119 от КТ, който гласи, че всички промени по трудовото правоотношение се правят по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. По втория въпрос: Работодателят не може да прекрати едностранно ползването нито на неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ, нито пък на платения годишен отпуск на работника или служителя преди да изтече срокът, за който е разрешил съответния вид отпуск. Той може поради важни произвоствени причини едностранно само да отлага, но не и да прекратява ползването на платената годишна почивка.

 • Какви са задълженията на осигурителите за изплащане на паричните обезщетения на осигурените лица.Автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Компютърни програми и интернет страници - признаване и представяне за счетоводни цели.Автор: д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • Кратка характеристика на КРМСФО 16.Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Някои основни моменти при счетоводното отчитане на растенията в туристическите предприятия.гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • Преобразуване на данъчния финансов резултат с данъчни временни разлики.Автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Регистрация на лица, предоставящи социални услуги.Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.87610 лв
1 GBP = 2.25721 лв