Списание Актив

Брой: 6/6.2009

Основна тема: Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

Теми на броя:

Водене на специфични регистри - книги. Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС. Автор: Цветан Станкулов

Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

ДДС при целеви помощи и субсидии за животновъди. Автор: Лиляна Панева

Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Автор: Георги Желев

Когато държавният служител е придобил право на пенсия, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение. Автор: Жанет Богомилова

Лихвите и неустойките с обезщетителен характер не се облагат с ДДС. Автор: Иван Минчев

Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот.Автор: проф.Костадин Иванов

Прилагане разпоредбите на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Автор:Румяна Станчева

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Автор: Мария Стамболиева

Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на закона за обществените поръчки. Автор: Десислава Емилова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв