Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОВИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 1, ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • АНАЛИЗИТЕ НА ПРИХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ КАТО ОСНОВА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Анализите на приходите, разходите и финансовите резултати е основата върху която може да стъпи фирменото ръководство за да осъществява контрола върху приходите, разходите и финансовите резултати. Анализите се базират на счетоводната информация, а именно непубличната счетоводна информация (първични и вторични счетоводни документи, а така също и и определени счетоводни сметки) и публичната счетоводна информация (финансовите отчети). По-специално, като се вземе предвид информацията от сметка Приходи от продажби на продукцията, сметка Приходи от продажби на стоки и сметка Приходи от продажби на услуги и аналитичните сметки, които се водят към тях може да се установят съответни тендеции и да се направят определени изводи. Технологията на на тези анализи по отношение на приходите от продажбите би могла да бъде следната: 1. Сравняват се приходите от продажби на продукция (като цяло и по видове), на стоки (като цяло и по видове) и на услуги (като цяло и по видове) за текущия месец с тези за предходния месец. 2. Сравняват се приходите от продажбите на отделните видове продукция (като цяло и по видове), стоки (като цяло и по видове) и услуги (като цяло и по видове) за текущия месец с тези за същия месец на предходни години. 3. Сравняват се приходите от продажбите на отделните видове продукция (като цяло и по видове), стоки (като цяло и по видове) и услуги (като цяло и по видове) за текущия месец с планираните за същия месец. Разбира се, възможно е да се анализира информацията и за по-кратки периоди - примерно за период от една седмица. По аналогичен начин може да се процедира с пълните разходи т.е. съвкупността от разходите отразени в дебита на сметките, които посочихме и в дебита на аналитичните сметки, които се водят към тях. Пълните разходи са съвкупност от разходи, които от функционална гледна точка са разходите за основната дейност вложени в продадените продукция, стоки и услуги, административните разходи и разходите за продажби. Що се отнася, до технологията на анализите на финансовите резултати от продажбите, можем да кажем, че тя също наподобява тази на анализите на приходите от продажбите на стоки, продукция и услуги. Въз основа на направените изводи фирменият мениджмънт може да осъщестява контрол върху приходите, разходите и финансовите резултати е съответно при наличието на неблагоприятни тенденции да взема адекватни решения т.е. решения насочени към оптимизация на приходите, разходите и финансовите резултати. Особено важен е контрола върху себестойността, тъй като тя е преобладаващата в пълните разходи, още повече, че проблематиката относно себестойността е регламентирана със СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси, който е един от Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, а в огромната си част предприятията от реалния сектор у нас работят с тези стандарти.

 • КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ АКТИВИ, автор: гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 2/2.2008

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.89188 лв
1 GBP = 2.31254 лв