Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОВИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 1, ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • АНАЛИЗИТЕ НА ПРИХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ КАТО ОСНОВА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ АКТИВИ, автор: гл.ас.Теодора Рупска

  Въпросите за първоначалното признаване и оценяване на биологичните активи са от особена важност за предприятията, които притежават такива ресурси. Това е така, защото обикновено те са съществена част от активите им и имат голямо значение за определяне на цялостното им имуществено и финансово състояние. Освен това информацията за тях се използва като база за изчисляването на редица показатели за последващ анализ, като въз основа на получените стойности се правят изводи за състоянието на предприятието. Получените резултати се вземат пред вид при планиране на бъдещото развитие на стопанската единица. Важно е и как ще бъде оповестена информацията за биологичните активи в годишните финансови отчети. Всичко това изисква те да бъдат признати от предприятието и отразени по счетоводен път само когато отговарят на определени критерии. С настоящата статия ще се опитаме за разгледаме някои проблемни въпроси във връзка с признаването и първоначалното оценяване на биологичните активи, като предложим и начини за решяването им. Първият критерий е предприятието да контролира актива в резултат на някакво предишно събитие. То е свързано с придобиването на биологичния актив като е била извършена конкретна стопанска операция. Придобиването на биологичните активи може да стане по различен начин - чрез покупка, чрез получаване на приплоди /за текущите биологични активи от животински вид/, чрез създаване в самото предприятие, чрез получени дарения, чрез констатирани излишъци в резултат на инвентаризация и т. н.. При установяването на конкретен биологичен актив в патримониума на предприятието обикновено е ясно в резултат на какво събитие той е в наличност, като за което е сътавен първичен счетоводен документ. Самото контролиране на биологичния актив се изразява във възможността предприятието да взема решения относно функциите и предназначението му и да черпи изгодата от него.

Брой: 2/2.2008

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.89188 лв
1 GBP = 2.31254 лв