Списание Актив

Брой: 1/1.2008

Основна тема: ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПОНЯТИЕТО "НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА" ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДДС И НА ЗКПО, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

Теми на броя:

БЮДЖЕТ 2008г., автор: ст.н.с. Хаим Гозес

Както предишните така и бюджет 2008 беше приет в последните работни дни на парламента за 2007 г. обсъждането на бюджета провокира, като и през други години, различни гледни точки от страна на експерти, анализатори, работодатели, социално-икономическите партньори и широката общественост. Основните цели на бюджета през 2008 г. са устойчивост на икономическия растеж. Заявени са и приоритетите на 2008 г. Дадени са и първите оценки. Общият извод е, че бюджет 2008 има някои положителни страни - стремеж за поддържане на финансова стабилност на страната, относително висок икономически ръст, опит за решаване на някои социални проблеми. Бюджет 2008 има редица положителни страни. На първо място, трябва да се обърне внимание на промяната в данъчната политика. Прякото данъчно облагане ще бъде едно от най-ниското в Европа. След намалението на данък печалба от 15 на 10% от 1 януари 2007 г. От тази година се въвежда и единна ставка от 10% за облагане доходите на физическите лица. На второ място трябва да отбележим промяната по отношение на прозрачността и детайлността на информацията в бюджет 2008. Докладът за проектобюджета за 2008 г. съдържа 258 страници. Програмните бюджети на министерствата са общо 1495 страници. Има 222 броя програми, възпроизвеждащи бюджетните документи (справки, приложения, анекси и показатели). Това означава, че възможността всеки заинтересован гражданин да разбере как, колко и къде отиват парите на данъкоплатеца е налице. Процесът на програмното бюджетиране, започнал през 2007 г. продължава и през 2008 г. Сега всички министерства имат доклади за изпълнението на програмата си за 2007 г. и предначертани политики за тази година. Според Румен Овчаров, шеф на бюджетната комисия, за първи път този бюджет има ясно определени приоритети. Това са образованието, за което отпуснатите средства са с над 22% повече, здравеопазването - с ръст на средствата над 16%, доходи и пенсии - над 880 млн. лева повече. Също така средствата са отделени и за инвестиции, които гарантират икономическото развитие на страната. Т.е. ключови сектори на обществения живот получават повече средства. Те имат нужда от тях, но трябва и да поемат съответните ангажименти за реформи. Очевидно има нужда от реформи в здравеопазването и образованието. Крайно необходими са и реформите в осигурителната система на страната. Паралелно с това основен акцент се поставя върху развитието на икономиката чрез инвестициите и чрез създаване на максимална конкурентна среда за привличането им. Бюджетът за 2008 г. е харесван и от бизнеса и от икономистите. Това стана ясно на дискусия, организирана от в. "Пари". В нея участваха финансовият министър Пламен Орешарски, председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев, председателят на Българската асоциация на индустриалния капитал Васил Велев и известни финансисти и икономисти от "Отворено общество", Центъра за либерални стратегии, "Индъстри уоч" и др.

БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

ГОДИШНА КОРЕКЦИЯ НА ПОЛЗВАНИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

ЗА ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА 2008 ДАНЪЧНА ГОДИНА, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, автор: доц. д-р Васил Божков

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2008г., автор: Румяна Станчева

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ПРЕЗ 2008г., автор: Вержиния Заркова

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, автор: доц. д-р Надя Костова, д.е.с.

КАЗУСИ ОТНОСНО МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯ, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

НОВАТА РЕДАКЦИЯ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА НА ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ/ ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ/, автор: Лиляна Панева

НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2008г., автор: Георги Петков

НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА АКЦИЗИТЕ И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ, автор: ст.ас. Цв.Цветков

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА, автор: гл.ас. Теодора Рупска

ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПОНЯТИЕТО "НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА" ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДДС И НА ЗКПО, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК - ПРОМЕНИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2008г., автор: проф.Костадин Иванов

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, автор: Петър Захариев

ФАКТУРИРАНЕ ПРИ ДОСТАВКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЯ И СГРАДИ, автор: Николай Николов, д.е.с.

ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ТОПЛОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ, автор: Мария Стамболиева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв