Списание Актив
 • Тема на броя:
  НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /в сила от 1 Януари 2008 година/, автор: проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.

  Виж повече

 • БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО ЗА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 2007г., автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК, автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • КАК ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ПО ЗДДФЛ ДОХОДИТЕ ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2007г., автор: проф. Костадин Иванов

  Виж повече

 • КОИ ЛИЦА ПОДЛЕЖАТ НА ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНД гврс И КАКВИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА ПОЛЗВАТ, автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ В ЗАДАЧИТЕ И ОБХВАТА НА АДФИ, автор: Иван Велински

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ДОСТАВКИы ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР, автор: гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2007г., автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДЕЦАы КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПРИ БЛИЗКИ И РОДНИНИ И В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2007г. - СТАТИИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР, автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО ЧАСТ IV НА ОБРАЗЕЦ 1010 НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО, автор: Мина димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ПЕЧАЛБА И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА КООПЕРАЦИИТЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • СТАРТИРАХА ТРИ ОТ СЕДЕМТЕ ПРОГРАМИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. д-р Хаим Гозес

  С влизането на България в Европейския съюз на 1 януари страната ни получи възможността да усвои почти 7 млрд. евро за 7 години в периода 2007.2008 г. по седем оперативни програми при представяне на готови проекти. Тези средства ще бъдат използвани за развитието и модернизацията на различни сфери от икономиката и социалната дейност. От българската администрация и от предприемачите в страната зависи какъв процент от парите ще можем да усвоим. За ефективното им усвояване ще бъдат необходими и информация, и знания за тяхното използване. Данните от извършени проучвания показват, че бизнесът не е подготвен за усвояването на средствата от еврофондовете Въпреки мащабната рекламна и информационна кампания на правителството и привидния интерес на медиите, реално бизнесът не е готов да усвоява предвидените средства. Изследване на "Витоша рисърч" показа, че 85% от фирмите не знаят как да вземат пари от Европейския съюз. Процедурите по кандидатстване за еврофондовете са много сложни, затова държавата трябва да продължава да обучава бизнеса. Едва 3,8 % от фирмите са успели да спечелят проекти по предприсъединителните фондове на ЕС. 5,7% са кандидатствали за тях, но без резултат, показва изследването на "Витоша рисърч". България подписа официално три оперативни програми, финансирани от ЕС. Това са "Развитие на човешките ресурси", "Конкурентоспособност на българската икономика" и "административен капацитет". С това страната ни може вече да се възползва от предвидените средства от еврофондовете още през тази година. Програмата "Човешки ресурси" бе първата Целта на тази програма е да се подобри качеството на живот чрез достигане на по-високо качество на компетентност и образование, което да се отрази върху по-високата производителност на труда. Потенциалните бенефициенти по програмата са: образователни, обучаващи и научни институции, центрове за професионално обучение, НПО, академични организации, консултативни центрове, общини и др. Тази програма се администрира от МТСП - дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти за труда и социалната политика (който е и управляващ орган по програмата). Междинни звена са Агенцията по заетостта към МТСП и Министерство на образованието и науката (МОН), които ще одобряват разходите по проектите, след като се убедят в целесъобразността им. ОП "Развитие на човешките ресурси" има 8 приоритетни области, всяка от които е с по няколко направления. От общата й стойност 1,2 млрд. евро, 1,032 млрд. евро се отпускат от ЕС, а останалите осигурява правителството. По тази програма са обявени 6 грантови схеми, но само една от тях е пряко за бизнеса - квалифицирани услуги и обучение на заети лица. Агенцията по заетостта - квалификационни услуги и обучение на заети лица. Агенцията по заетостта към МТСП е междинно звено, където ще се приемат и оценяват проектните предложение на бизнеса.

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ, автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

Брой: 12/12.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв