Списание Актив

Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

В предходния брой разгледахме уредбата на паричните обезщетения за болест и майчинство в Европейския Съюз (ЕС), която се съдържа в Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, както и в Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и която Република България прилага от 1 януари 2007 г. В този брой ще се спрем на въпроса как функционира механизма за координиране на националните пенсионни системи на отделните държави-членки, с цел да се защити свободното движение на хора в рамките на ЕС и да се предотврати загубата на права, при работа в различни държави-членки. ў Сумиране на осигурителни периоди Основното правило, формулирано в член 45 на Регламент (ЕИО) № 1408/71 гласи, че институцията на държава-членка, съгласно чието законодателство придобиването, запазването или възстановяването на правото на обезщетения зависи от завършването на осигурителни периоди, взема под внимание, до необходимата степен, завършените осигурителни периоди съгласно законодателството на всяка друга държава-членка като завършени съгласно собственото й законодателство. Това на практика означава, че при преценка на правото на пенсии за старост, осигурителните институти на всяка държава-членка са длъжни да вземат под внимание осигурителните периоди, които лицето е придобило във всяка друга държава-членка.

Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

Основна тема: Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 9/9.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59321 лв
1 GBP = 2.22976 лв