Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

  Виж повече

 • Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

 • Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Решението на правителството за въвеждане на плосък данък от началото на 2008 г. предизвика нееднозначни реакции. Част от тях се дължат на слаба информация непознаване на данъка, а друга част - на страх от новите данъци. Ще припомним сентенцията на шопа - "Данък ли е не ми го хвали!". Но и данъчното облагане на личните доходи трябва да се усъвършенства, за да отговори на новите обществени изисквания. У нас данъкът върху доходите на физическите лица засяга повече от 4 млн. души. Усъвършенстването и опростяването на облагането ще спести не малко обществено време и труд, нерви и недоволства. Трябва да се подчртае също, че характерните черти на данъците ги правят непривлекателни и често подхранват популистки настроения. Плоският данък е единен, единен пропорционален данък за облагане на лични доходи, печарлби, други доходи и за определяне размера на осигурителните вноски. Наименованието плосък данък считаме за несполучливо. Идеята за едине данък е на носителя на Нобелова награда Милтън Фридман - световноизвестен и уважаван финансист. В своята книга "Капиткализъм и свобода" (1962 г.) той предлага отмяна на корпоративния и установяване на единен подоходен данък от 23.5%. Основният аргумент на Фридман е, че "Прогресивният данък върху доходите е повече негативен, защото третира различно хората, поставени в еднакви икономически позиции и пречи за развитието на човешките качества и интелигентността". Прогресивните скали за облагане често облагат два пъти по-тежко доход, създаден при същите пазарни условия. Едно пропорционално облагане би създало по-голяма данъчна и социална справедливост. Идеята на Фридман бе подробно развита и аргументирана от професорите от Станфорския университет Рабушка и Хол. Тяхната книга претърпя няколко издания и бе наречена "библия на плоския данък". Те предлагат въвеждане на единна ставка от 19% за доходите над определен необлагаем минимум и убедително аргументираха необходимостта от сериозно опростяване на данъчните законадателства. Тяхно е и предложението за премахване на двойното и тройно олагане на доходите.

 • Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

Брой: 9/9.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.69630 лв
1 GBP = 2.22392 лв