Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

 • Ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие, обезщетение за безработица се полага само 4 месеца и то в минималния размер, автор: Жанет Богомилова

  В нашето предприятие работи лице на безсрочен трудов договор. Налага се да го съкратим. Той работи от 3 години при нас, иначе има 24 години трудов стаж. Как е по-благоприятно за лицето да го освободим - по взаимно съгласие или поради съкращение в щата, така че да може да се регистрира в Бюрото по труда и да получава обезщетение за безработица? М. Иванова, София По-благоприятно за лицето е трудовият договор да бъде прекратен поради съкращение в щата по инициатива на работодателя. Ако трудовото правоотношение бъде прекратено по взаимно съгласие на основание чл. 325, т. 1 от Кодекса на труда, обезщетение за безработица лицето ще получава само 4 месеца и то в минимален размер. Докато, ако уволнението стане по инициатива на работодателя, при посочения осигурителен стаж, то следва да получава обезщетение за безработица за 11 месеца и в размер по-висок от минималния. В такъв случай добре е да имате предвид обаче, че Вие като работодател ще трябва да обосновете съкращаването именно на неговата щатна бройка и евентуално да проведете подбор по реда на чл. 329 от Кодекса на труда. Освен това ще трябва да съобразите закрилите при прекратяване на трудовия договор поради съкращение на щата по чл. 333 от КТ. Също така лицето ще трябва да отработи 30 дневно предизвестие или да му изплатите обезщетение за неспазен срок на предизвестие. А в случай, че не си намери веднага работа или премине на по-нископлатена работа, следва да му платите и обезщетение за оставане без работа поради уволнението за период от един месец. Ако уволнението е по инициатива на работодателя - може да бъде оспорено Добре е да имате предвид също, че ако инициативата за уволнението е на работодателя, лицето има възможност да оспори по съдебен ред уволнението като незаконно в двумесечен срок от връчване на заповедта за прекратяване на договора, ако прецени, че не са спазени законните изисквания при извършването му.

 • Данъци върху разходите, автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Задължения на предприятията на едноличните търговци, произтичащи от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Накратко за управленското счетоводство и моделите на съпоставяне на приходите и разходите, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Непризнатите разходи по реда на чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветана Янкова

  Виж повече

 • Новите моменти при заплащането на труда, автор: д-р по икономика Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Облагане с ДДС на доставките между поделенията на фирмите, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Организационни и технологични аспекти на инвентаризацията в предприятието, автор: гл.ас. Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Осигуряване на лица, работещи без трудово правоотношение по договори за управление и контрол, Румяна Станчева

  Виж повече

 • Приемането на България в Европейския съюз и правата на българските граждани в сферата на социалната сигурност, автор:Георги Желев

  Виж повече

 • Проблеми по усвояването на средствата от Европейските фондове, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Средствата за работна заплата в търговските дружества с преобладаващо държавно или общинско участие през 2007г., автор: Димо Ламбринов

  Виж повече

 • Условия и ред за ползване на социални услуги в домовете за стари хора, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 8/8.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв