Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОБЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Николай Николов, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ОСНОВА ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО МЕТОДА НА СЛАБАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ, автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • ЗА КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ?, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2007г., автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • ЗАКОНОВИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЧНО ОБЛАГАНЕ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА КРЕДИТНИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ОБРАЗУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА СЕНЧЕСТИЯ БИЗНЕС НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

  Нерегламентираната, наричана още сива икономика е един от най-опасните "подводни камъни" в развитието на бизнеса и икономиката. Няма страни без сива икономика. Но нейният дял у нас е по-голям от този в европейските страни. Нелегалните фирми в Европейския съюз са около 12-13 на сто, докато в нашата страна нивата са между два и три пъти по-високи. По думите на Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, общите загуби за държавната хазна от сивата икономика са около 1 млрд. лв. годишно. В икономиката ни продължават да се въртят безотчетно милиарди левове. По данни на Българската стопанска камара (БСК) в държавата са в обращение близо 9 млрд. лв. недекларирани доходи. Делът на сивия сектор е 32-34% от БВП и с всяка година се увеличава. А според други проучвания над 38% от икономическия продукт у нас се произвежда в сивата икономика, което означава, че бюджетът се лишава от значителни попълнения. Само от укрити заплати частния бизнес спестява около 1.8 млрд. лв., показват изчисленията на БСК. Сивата икономика в някои от най-бързо развиващите се сектори като строителство, туризъм, търговия и финанси достига 80% и няма сфера, която да не засяга. Нелегалният сектор в хлебопроизводството е около 40%. От над 4000 регистрирани обекта в тази дейност, към 30% работят нелегално и не плащат данъците, твърдят от Федерацията на хлебопроизводителите. Легалните хлебопроизводители на хляб продължават да изнемогват в съревнованието с незаконните, които предлагат продукция на по-ниски цени, заради неплащането на данъци и осигуровки. 35% е сивият сектор при горивата, твърди изпълнителният директор на "Петрол" Светослав Йорданов. Търговията у нас с бензин и дизел се извършва нелегално. Така хазната губи около 300 млн. лв. годишно от укрити акцизи и ДДС, сочи статистиката. В строителството масово се работи без трудови договори, или ако има такива те са на минимална заплата. По експертни данни например само 1/3 от произведения бетон се плаща ДДС, а при някои строителни материали (трошен чакъл, баластра, пясък и др.) положението е извън контрол. Масово се добиват строителни материали в граници, извън предоставените от държавата или общините концесии при изключително занижен контрол от страна на административните органи. Сивата икономика засяга все повече и повече сфери и ако не се вземат спешни мерки последиците могат да бъдат фатални за бъдещото ни развитие, твърди Божидар Данев от БСК.

 • ЛИХВИ ЗА ПРОСРОЧИЕ НА КОРПОРАТИЧНИ ДАНЪЦИ И АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ОПОВЕСТЯВАНЕ, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • НЕЯСНОТИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ ОКОЛО ОБЛАГАНЕТО НА СПЕДИЦИОННИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДАНЪЧНОТО МУ ТРУТИРАНЕ, автор: Георги Конев, данъчен консултант

  Виж повече

Брой: 7/7.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.69630 лв
1 GBP = 2.22392 лв