Списание Актив

Брой: 6/6.2007

Основна тема: СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТИИТЕ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР В ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ, автор:доц.д-р Иван Златков, д.е.с.

Теми на броя:

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС НА МЕСТНИ ЛИЦА ПРИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА И НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, автор: Георги Конев, данъчен консултант

І. Възстановяване на данък върху добавената стойност на местни лица при пътувания в чужбина 1. Възстановяване на данък върху добавената стойност на български фирми при бизнес пътувания в чужбина Българските фирми при бизнес пътувания в чужбина увеличават значително своите разходи - от 5 до 25 на сто, ако не си възстановят данъка върху добавената стойност (ДДС). Счетоводителите често не са информирани затова, че могат да си възстановят данъка, начислен в чужбина, или считат че процесът е твърде сложен, бюрократичен и отнема много време. Право на възстановяване на платен ДДС също така имат и данъчно незадължените физически лица за направените от тях разходи при пътуванията им в чужбина. Същевременно бюджета на страната също възстановява ДДС на чуждестранни лица, които не са установени на територията на страната. Осмата директива (79/1072/ЕЕС) и тринадесетата директива (88/560/ЕЕС) позволяват на страни - членки на Европейския съюз (ЕС), както и на други държави (на реципрочни начала) да възстановяват ДДС, начислен на широк кръг стоки и услуги. Разходите на фирмите, подлежащи на възстановяване включват сметки от нощувки, храна, горива, автомобили под наем, наем на място на срещи, конференции, изложения, служебни развлечения и други. Списъкът с разходи, за които се възстановява ДДС е различен за всяка държава. След официалното членство на България в ЕС българските фирми ще могат да възстановяват ДДС за разходи, направени в чужбина във всички страни на Общността, както и в трети страни, които имат спогодби със Европейския съюз. Обикновено фирми, които не използват услугите на регистрирани агенти по възстановяването, си възстановяват данъка за около година или повече, докато тези, които ползват такива услуги, времето за възстановяване е до 6 месеца, а в някои случаи до седмици.

ВЪТРЕШЕ ОДИТ И ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, автор: Иван Велински

ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, автор: Димо Ламбринов

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е РЕЗЕРВИРАН ПО ОТНОШЕНИЕ НА МСФО 8, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

ПЛАЩА СЕ САМО ОТПУСКЪТ, КОЙТО СЕ ПОЛАГА ДО УВОЛНЕНИЕТО - ОСТАНАЛИТЕ ДНИ ЗА ГОДИНАТА СЕ ПОЛЗВАТ ПРИ НОВИЯ РАБОТОДАТЕЛ, автор: Жанет Богомилова, юрист

ПРОТОКОЛЪТ В КАЧЕСТВОТО НА ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

РАЗРЕШАВАНЕ НА ОТПУСК ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ЗА РАЗЛИКАТА ОТ 135 ДО 315 ДНИ, автор: Емилия Иванова, експерт в НОИ

СТАТУТ И ФУНКЦИИ НА ФИНАНСОВА КЪЩА, автор: проф.Костадин Иванов

СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТИИТЕ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР В ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ, автор:доц.д-р Иван Златков, д.е.с.

СЪЗДАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО, автор: Мария Стамболиева, Нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв