Списание Актив
  • Тема на броя:
    ОТЧИТАНЕ НА БАНКОВИТЕ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ автор:проф.д-р Стоян Дурин, д.е.с.

    През последните години многократно се увеличи използването на различни банкови инструменти за плащане на получени активи или приети услуги от предприятията. Едни от тези инструменти са банковите платежни карти. Чрез тях се осъществява бързо, лесно и удобно разплащане с контрагенти. Банковите платежни карти се издават въз основа на Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (ДВ бр. 31 и 99 от 2005 г.) и Наредба № 16 за Електронните платежни инструменти (ДВ бр. 81 от 2005 г.). Съгласно тези нормативни актове Банковата платежна карта е електронен платежен инструмент, който позволява на оправомощения притежател да има достъп до средствата в размер на разполагаема наличност по банкова сметка или до определен лимит, който е договорен между издателя на картата и оправомощения притежател. Банковите платежни карти биват: дебитни и кредитни. Дебитната платежна карта дава възможност на оправомощения притежател да осъществява плащания до размер на разполагаема наличност от парични средства по банковата сметка. Кредитната платежна карта дава възможност на оправомощения държател да осъществява плащания до размер на договорения лимит от парични средства. Всяко издаване на банкови платежни карти се сключва договор с издателя на картите. Притежател на банковите платежни карти може да бъде физическо лице или юридическо лице, като се отбелязват имената на лицето, което ще оперира с картата. Естествено това лице трябва да бъде упълномощено от ръководителя на юридическото лице. Банката може да открива отделни разплащателни сметки за всяка издадена платежна карта или за тази цел да се ползват общите разплащателни сметки. Създаваните отделни разплащателни сметки за банковите платежни карти са известни в практиката и като специални картови сметки. Извършените плащания с използването на банкови платежни карти следва да се отрази намаляването на паричните средства по банковата сметка. Всяко плащане трябва да бъде придружено със съответните първични документи, като основание за намаляването на паричните средства.

Брой: 7/7.2006

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв