Списание Актив
  • Тема на броя:
    МСФО 4 - ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев, д.е.с.

    Специфичният и разнообразен характер на застрахователната дейност изисква и самостоятелно регламентиране на отчетността на тези дружества. На тази основа Бордът по Международни счетоводни стандарти разработи и стандарт относно застрахователните договори. Целта на стандарта е: " Да се подобри дейността по осчетоводяване на застрахователните договори; " Да се въведе изискването всяко предприятие, което сключва такива договори, да оповестява информация според единни изисквания, дадени в този именно стандарт. Този стандарт е първа фаза от програмата на Борда за стандартизиране представянето на застрахователните договори. По тази причина той има ограничен предмет на регламентация, предимно в изясняване на понятията и същността на застрахователните договори, от където произтича и наименованието му. МСФО 4 "Застрахователни договори" на тази фаза: * уточнява основните термини *освобождава дружествата от някои изисквания на другите стандарти *посочва забрани за определени действия *предявява изисквания относно оповестяванията В момента се работи по втората фаза, с което ще се завърши цялостното стандартизиране на тези проблеми В връзка с посоченото в стандарта се определя и кое дружество следва да прилага стандарта, а именно: всяко дружество, което сключва застрахователен договор, независимо дали по закон е застрахователно дружество. От тук произтича и въпросът: Кои договори следва да се третират като застрахователни?. Това е и един от основните въпроси разглеждани от МСФО 4"Застрахователни договори"

Брой: 6/6.2006

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв