Списание Актив
  • Тема на броя:
    ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТ 11 - ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО автор:ст.н.с.д-р Живко Бонев, д.е.с.

    Когато се разглежда проблемът за приходите по договори за строителство би следвало да се има предвид правилното разбиране на понятието "строителство" и кога има такъв договор. Обикновено понятието "строителство" се отъждествява с дейността на строителния бранш. Според МСС и СС 11. То се различава от това, което обикновено сме свикнали да разбираме В счетоводните стандарти на това понятие се дава по-голяма широта Под договори за строителство се разбира договореност за конкретно изграждане на актив или съвкупност от взаимосвързани или взаимозависими активи от гледна точка на проект, технология, функции, цел или предназначение. Възможно е това да бъде отделен актив или съвкупност от активи: мост; сграда; група сгради; кораб; тунел, подземен или надземен железен път; свързани машини и съоръжения, комплексно заводско оборудване, например рафинерия, каскада; уникална машина или съоръжение и пр. Особено важен момент е наличието на две договарящи се страни- възложител, инвеститор, клиенти и изпълнител, предприемач, между които се сключва договор за строителство. Само изграждането на такъв обект от страна на производител, макар и с цел продажба , не е в рамките на понятието договор за строителство Когато един предприемач строи примерно сграда със собствени средства и след това я продава, като цяло или на части, то тази дейност не попада в обхвата на строителните договори, защото няма договор, няма насрещна страна, няма договорена цена. С други думи извършването на строителна дейност не е достатъчно основание, за да се търси приложение на стандарт 11. Това е производство на продукция, предназначена за продажба, а кога, кому и за колко ще се продаде е въпрос на бъдещето. Когато обаче, същото строителство е на основата на поръчка от страна на клиент/и тя вече има предварително определена и договорена цена, ще се продаде за тази цена, следователно попада в този обхват

Брой: 4/4.2006

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв