Нови издания
Защита на личните данни

ДОБИ ПРЕС ЕООД е Администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 130949772.

ДОБИ ПРЕС ЕООД гарантира, че личните данни на всички потребители на www.dobipress.bg се обработват съгласно ЗЗЛД.

ДОБИ ПРЕС ЕООД обработва личните данни, предоставени от потребителите, с цел осъществяване на законните си търговски дейности съгласно действащото законодателство.

ДОБИ ПРЕС ЕООД обработва лични данни относно физическата идентичност на потребителите, които могат да бъдат разкривани и предоставяни на трети физически и юридически лица в случаите, предвидени в действащото законодателство, както и за изпълнение на предоставяните от ДОБИ ПРЕС ЕООД услуги. Използвайки услугите на ДОБИ ПРЕС ЕООД, потребителите се съгласяват с това разкриване и предоставяне.

С цел точната и навременна доставка на абонираните издания, физическите лица предоставят: 

  • име, презиме и фамилия на получател

  • - точен адрес на доставка, който включва: населено място, област, пощенски код, улица, №, блок, вход, апартамент

  • - телефон или e-mail за контакт

Предоставената информация се използва само и единствено за осъществяване на дейността по доставка на абонираните издания или изпращане на уведомления до клиента, свързани с издания предлагани за абонамент и тяхната доставка.

ЕГН се предоставя от клиента само и единсвено, ако клиентът иска оригинална данъчна фактура за извършеното плащане.

При предоставен e-mail адрес, клиентът се съгласява да получава електронен бюлетин на ДОБИ ПРЕС, включващ актуални новини за дейността по абонамент. Потребителите имат право да откажат получаването на такъв бюлетин по всяко време на мейл: dobi@dobipress.bg.

Отказът да предоставят личните данни означава отказ от страна на потребителите да встъпят в договорни отношения с ДОБИ ПРЕС ЕООД.

Потребителите имат право на достъп и коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от ДОБИ ПРЕС ЕООД, съгласно реда, предвиден в ЗЗЛД, като отправи заявление до ДОБИ ПРЕС ЕООД на един от мейлите посочени в раздел "ЗА КОНТАКТ".

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ: Атанас Алексов, a.alexov@dobipress.bg, тел. 02 963 30 81.

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.57958 лв
1 GBP = 2.24873 лв