Нови издания
Защита на личните данни

ДОБИ ПРЕС ЕООД е Администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 130949772.

ДОБИ ПРЕС ЕООД гарантира, че личните данни на всички потребители на www.dobipress.bg се обработват съгласно ЗЗЛД.

ДОБИ ПРЕС ЕООД обработва личните данни, предоставени от потребителите, с цел осъществяване на законните си търговски дейности съгласно действащото законодателство.

ДОБИ ПРЕС ЕООД обработва лични данни относно физическата идентичност на потребителите, които могат да бъдат разкривани и предоставяни на трети физически и юридически лица в случаите, предвидени в действащото законодателство, както и за изпълнение на предоставяните от ДОБИ ПРЕС ЕООД услуги. Използвайки услугите на ДОБИ ПРЕС ЕООД, потребителите се съгласяват с това разкриване и предоставяне.

Отказът да предоставят личните данни означава отказ от страна на потребителите да встъпят в договорни отношения с ДОБИ ПРЕС ЕООД.

Потребителите имат право на достъп и коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от ДОБИ ПРЕС ЕООД, съгласно реда, предвиден в ЗЗЛД, като отправи заявление до ДОБИ ПРЕС ЕООД.

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв