Последен брой
Реклама

Реклама може да публикувате на:

1. Страниците на печатното издание на АБОНАМЕНТЕН КАТАЛОГ

2. Страниците на списание Актив

3. Страниците на вестник Актив

4. Интернет реклама в сайта на ДОБИ ПРЕС

5. Да влагате свои рекламни листовки във всеки пакет, който ДОБИ ПРЕС доставя до свой клиент.

 

Общи условия за рекламиране:

1. Рекламодателят се задължава да заяви исканата от него реклама в писмен вид с подробно описани параметри - обем, размер, брой публикации, цветност, дата на публикуване, позиция.

2. Рекламодателят се задължава да представи в рекламния отдел на Доби прес ЕООД всички необходими за отпечатването на рекламата материали, придружени с цветна разпечатка. Рекламодателят носи отговорност за верността на представените разпечатки.

3. Рекламодателят е длъжен да предостави на Доби прес ЕООД всички необходими лицензии и разрешителни за рекламирания продукт или услуга, в случай че са обект на интелектуална собственост на трети лица.

4. Ако по преценка на Доби прес ЕООД рекламата на външен вид не прилича на реклама поради редакционното си оформление, то тя следва да има в горния си десен ъгъл заглавие "платено съобщение" или "реклама" и следва да бъде калкулирана по тарифите за PR публикация.

5. Доби прес ЕООД има право да откаже публикуването на реклами, предоставени от рекламодателя, в случай че те съдържат послание или информация, които представляват нарушение на правни норми от законодателството на страната. В този случай Доби прес ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение за неизпълнение на договор. "Доби прес" ЕООД си запазва правото да откаже или свали реклама, която съдържа или чрез хипер-връзка води до сайтове, съдържащи материали, противоречащи на българското законодателство, приложимите в страната международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, криещи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави. В горните случаи, "Доби прес" не дължи компенсация на рекламодателя.

6. Цените за реклама са съобразно действащата рекламна тарифа и можете да ги получите при запитване на

тел.02 963-30-81, 02 963-30-82

факс. 02 963-30-93
e-mail: dobi@dobipress.bg

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв