абонамент
Азбучен указател
Наръчник - Новите правила за приспадане на данъчен кредит-пропорционален и частичен
Наръчник - Новите правила за приспадане на данъчен кредит-пропорционален и частичен

Тематика: СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

Тип на издание: книжка

Каталожен номер: 320

Брой издания в година: 1

Българско издание: Да

Абониране
Наръчник - Новите финансови отчети по НСС, изготвени през 2017
Наръчник - Новите финансови отчети по НСС, изготвени през 2017

Тематика: СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

Тип на издание: книжка

Каталожен номер: 327

Брой издания в година: 1

Българско издание: Да

Абониране
Наръчник - Счетоводство и финанси за мениджъри. Самоучител 8 лесни урока
Наръчник - Счетоводство и финанси за мениджъри. Самоучител 8 лесни урока

Тематика: СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

Тип на издание: книжка

Каталожен номер: 318

Брой издания в година: 1

Българско издание: Да

Допълнителна информация: Практически ориентиран, знанията от наръчника се равняват на серия от обучения, които Ви предоставяме систематизирано в една единствена книга. Така спестявате време и пари! Наръчник Счетоводство и финанси за мениджъри ще Ви е изключително полезен, защото: представя сложна материя на достъпен език в логическа последователност; е написан на базата на практически казуси и примери; помага Ви да не взимате верни решения и да не допускате скъпи грешки!

Абониране
Наръчник - Трудови процедури и съвети в помощ на работодателя
Наръчник - Трудови процедури и съвети в помощ на работодателя

Тематика: ЮРИДИЧЕСКИ ИЗДАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ТРУД

Тип на издание: книжка

Каталожен номер: 426

Брой издания в година: 1

Българско издание: Да

Абониране
Наръчник Защита от счетоводни грешки
Наръчник Защита от счетоводни грешки

Тематика: СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

Тип на издание: книжка

Каталожен номер: 313

Брой издания в година: 1

Българско издание: Да

Допълнителна информация: текущо счетоводно отчитане и докладване във финансовите отчети на всеки обект класифициран като актив, пасив или елемент на собствения капитал; практически примери за счетоводно отчитане на най-често срещаните търговски сделки; различното счетоводно представяне в зависимост от възприетата счетоводна база; процедури, свързани с годишното счетоводно приключване и публикуване на ГФО; техники и методите на отстраняване на допуснатите счетоводни грешки и административните санкции при неспазване на счетоводното и търговско законодателство;

Абониране
Наръчник защита правата на работодателя - от назначението до уволнението
Наръчник защита правата на работодателя - от назначението до уволнението

Тематика: ЮРИДИЧЕСКИ ИЗДАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ТРУД

Тип на издание: книжка

Каталожен номер: 427

Брой издания в година: 1

Българско издание: Да

Допълнителна информация: Наръчникът дава отговор на работодателските въпроси докъде законодателството ни е социално и какви са правата, но и задълженията на работодателя от сключването, през времетраенето до прекратяването на трудовото правоотношение. В него ще намерите полезни разяснения, примери и съвети, които ще ви дадат увереност и предпазят от грешки в трудните работодателски решения

Абониране
Наръчник на икономиста
Наръчник на икономиста

Тематика: СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

Тип на издание: списание

Каталожен номер: 344

Брой издания в година: 12

Българско издание: Да

Абониране
Наръчник-Данъчните облекчения в България по ЗКПО и ЗДДФЛ
Наръчник-Данъчните облекчения в България по ЗКПО и ЗДДФЛ

Тематика: СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

Тип на издание: книжка

Каталожен номер: 342

Брой издания в година: 1

Българско издание: Да

Абониране
Население /реферирани и индексирани/
Население /реферирани и индексирани/

Тематика: ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА

Тип на издание: списание

Каталожен номер: 526

Брой издания в година: 2

Българско издание: Да

Абониране
Население и демографски процеси
Население и демографски процеси

Тематика: НСИ

Тип на издание: CD

Каталожен номер: 2524

Брой издания в година: 1

Българско издание: Да

Абониране

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.67911 лв
1 GBP = 2.23108 лв